Inbreng telers gevraagd voor toekomst Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers. Het netwerk richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding. De inbreng van akkerbouwers is onmisbaar voor de toekomst van het praktijknetwerk. Daarom willen BO Akkerbouw en Stichting Stimuland de wensen en behoeftes van akkerbouwers in beeld brengen. Zij nodigen alle akkerbouwers uit om deel te nemen aan deze online enquête. Akkerbouwers kunnen deze enquête tot en met 30 april invullen.

Directeur BO Akkerbouw André Hoogendijk: ‘Hoe het netwerk er praktisch uit moet zien, bepalen de akkerbouwers. Daarom willen BO Akkerbouw en Stichting Stimuland graag hun wensen horen. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen en dat lukt alleen als voldoende akkerbouwers de enquête invullen.’

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête worden ook interviews gehouden met akkerbouwers. Akkerbouwers die hier voor openstaan kunnen dat ook aangeven. Alle opgehaalde informatie wordt benut om de werkwijze van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw verder in te vullen.

Directeur Stichting Stimuland Ingrid Jansen: ‘De kern van de nieuwe opzet is dat het bottom-up is: het draait in het praktijknetwerk om de telers. BO Akkerbouw en Stichting Stimuland hebben een ondersteunende rol. Daarom is het zo belangrijk dat akkerbouwers hun stem laten horen.’

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken als duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit. Het netwerk richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding tussen akkerbouwers maar ook met betrokken partijen in de sector.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Optredens van schrijvers tijdens Deventer Boekenmarkt op het Vogeleiland

Vogeleiland in teken van kinderboek Op zondag 4 augustus vindt de Deventer ...