Project Buurtbemiddeling Raalte succesvol

Sinds 2017 kent de gemeente Raalte Buurtbemiddeling; een project waarbij vrijwilligers uit de gemeente Raalte optreden als bemiddelaar bij verschillende buurtconflicten. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Raalte, SallandWonen en politie. Het project is geëvalueerd en blijkt succesvol te zijn. Het college heeft daarom de intentie dit project voort te zetten. De gemeenteraad beslist bij de behandeling van de begroting over het toekennen van de financiële middelen.

Bemiddelaars kunnen rekenen op ondersteuning van Raster Welzijn. Bij conflicten verwijzen de gemeente, SallandWonen en politie inwoners door naar Buurtbemiddeling. Inwoners kunnen ook zelf contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Wanneer buurtbemiddeling?
Ieder mens heeft wel eens ergernissen of ruzies met een buur. Ook in de gemeente Raalte. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast of rommel in een portiek. Wanneer buren verzuimen met elkaar te praten, kan zo’n kleinigheid uit de hand lopen. De politie of gemeente inschakelen levert niet altijd de ‘vrede’ en duurzame oplossing op die buren zich wensen.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier waarop buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Het belangrijkste doel van buurtbemiddeling is een duurzame oplossing door de onderlinge communicatie te herstellen, het wederzijdse respect te bevorderen en toe te werken naar afspraken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Raalte. Dit kan via 0572-728 003 of via info@buurtbemiddeling-raalte.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...