Gemeente Raalte wil eigen bijdrage maatschappelijke ondersteuning gelijk stellen aan het landelijke abonnementstarief
Met ingang van 1 januari 2019 betaalt iedere Nederlander maximaal €17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dat heeft de Rijksoverheid bepaald. Het maakt niet uit hoeveel hulp iemand krijgt. Ook wordt er niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Deze vaste eigen bijdrage wordt het ‘abonnementstarief’ genoemd.

De invoering van het abonnementstarief vraagt om een wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017.

De situatie in Raalte
Voordat het abonnementstarief werd ingevoerd, gaf de gemeente Raalte een korting van 15% op de periodieke eigen bijdrage voor de Wmo. Hiermee werden met name inwoners met een middeninkomen gedeeltelijk gecompenseerd voor hoge zorgkosten. Inwoners met een laag inkomen konden gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering bij Salland Zorgverzekeringen, waarin de eigen bijdrage van de Wmo werd vergoed. Nu de eigen bijdrage niet meer inkomens- en vermogensafhankelijk is, betalen alle inwoners van Raalte het lage eigen bijdrage tarief. Wethouder Gerria Toeter: “Nu het Rijk de eigen bijdrage voor alle inkomens gelijk heeft gesteld op het lage eigen bijdrage tarief, is er geen aanleiding meer om een korting toe te passen. De Wmo-raad heeft haar steun uitgesproken om de eigen bijdrage Wmo niet langer met 15% te verminderen”.

Collectieve zorgverzekering
De gemeente Raalte biedt samen met Salland Zorgverzekeringen nog altijd een collectieve zorgverzekering aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen aan. Het Gemeentepakket Plus vergoedt de eigen bijdrage Wmo volledig.

Planning
Het voorstel van het college om aan te sluiten bij de landelijke norm wordt behandeld in de raadsvergadering van 19 september. Wanneer de raad instemt met het voorstel, worden alle inwoners die op dat moment een eigen bijdrage betalen voor de Wmo per brief geïnformeerd over de wijziging en de ingangsdatum.

Meer weten?
Meer informatie over de Wmo, de eigen bijdrage en/of de collectieve zorgverzekering is te verkrijgen bij het Sociaal Loket via het telefoonnummer (0572) – 347 799. Voor specifieke vragen over de facturen van de eigen bijdrage Wmo, kunnen bewoners van de gemeente Raalte terecht bij het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...