Op de bres voor streekeigen landschap

Eibert Jongsma namens Landschap Overijssel en Nico Versteeg hebben namens provincie Overijssel hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor een streekeigen landschap in Overijssel: de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. Deze aanpak is het resultaat van succesvolle pilots langjarig beheer en daagt inwoners uit om aan de slag te gaan met het beheer en het behoud van een kwalitatief streekeigen landschap.

Het gezicht van deze aanpak is landschapscoördinator Ronald Krabbenbos. Hij wordt ondersteund door een team van drie landschapscoördinatoren in de regio’s Salland, de Kop van Overijssel en Oost Overijssel. Samen zetten hun kennis en netwerk in om groene initiatieven op het gebied van streekeigen landschap langjarig te borgen.

Zichtbare resultaten
Met de Aanpak Streekeigen Landschap is het afgelopen jaar positieve ervaring opgedaan in zeven pilotgebieden. Willemsoord is één van deze pilotgebieden waar met succes is gewerkt aan een zogenoemd bidbook, een plan voor het behoud van het karakteristieke landschap. En met succes: op basis van het bidbook is door de provincie Overijssel een subsidie uitgekeerd om het landschap te beheren en voor alle erven in het buitengebied van Willemsoord elementen op het erf aan te leggen of te herstellen.

Meer over de aanpak
In navolging van de pilots kunnen nu nieuwe gebieden met het landschap aan de slag. Zo worden in het Vechtdal de mogelijkheden verkend om mee te doen aan deze aanpak. Op dit moment zijn in totaal acht gebieden potentiële deelnemers in de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. De provincie komt deze zomer met een tweetal subsidieregelingen om de nieuwe aanpak te ondersteunen. Inwoners die hiermee aan de slag willen, kunnen zich voor deze subsidie aanmelden.

Natuur voor elkaar
Deze samenwerking is onderdeel van de nieuwe natuurvisie Natuur voor Elkaar. Met het koersdocument ‘Natuur voor elkaar’ dat in 2017 gezamenlijk is opgesteld door partners onder regie van de provincie Overijssel, is voor het beheer van landschap een andere koers ingeslagen. De gedachte achter deze vernieuwde koers is dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...