Oost-Nederland kan rekenen op 179 miljoen euro uit Europa voor innovatie en herstel MKB

De provincies Overijssel en Gelderland ontvangen de komende jaren 179 miljoen euro uit regionale fondsen van de Europese Unie. Daarover zijn gisteren afspraken gemaakt met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. Het geld is afkomstig uit fondsen voor ondersteuning van innovatie in het MKB (EFRO) en het onderdeel REACT EU van Europese herstelfonds voor het opvangen van de economische gevolgen van de corona-crisis.

Gedeputeerden Van Hijum (Overijssel) en Van der Wal (Gelderland): “We zien deze bijdrage als een stevige impuls voor een innovatief en duurzaam Midden en Kleinbedrijf in beide provincies. Daarnaast blijven we in gesprek met het Rijk over aanvullende cofinanciering. Innovaties in sectoren waar we sterk in zijn, zoals medische technologie, agro&food, en energietransitie dragen bij aan een slim en sterk MKB dat ook in de toekomst zorgt voor welvaart en werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel.” Het geld wordt onder meer ingezet om de in Oost-Nederland aanwezige maakindustrie te ondersteunen op gebied van verduurzaming.

Snelle en effectieve lobby: De Europese bijdrage dreigde aanvankelijk lager uit te pakken. Overijssel en Gelderland komen niet in aanmerking voor een Europees fonds (JTF) dat is bedoeld om grote klappen te maken in de aanpak van CO2-uitstoot. Hiervoor komen grote industriële clusters in aanmerking. In Oost-Nederland zijn de industriële clusters hiervoor te klein. Dat maakt de opgave bij de Oost-Nederlandse maakindustrie niet minder om. Door een snelle en intensieve lobby uit beide provincies is hiervoor een compensatie bedongen van 55 miljoen euro.

Thematische fondsen: Naast de regionale fondsen blijven de provincies Gelderland en Overijssel samen met tal van partners actief om middelen binnen te halen uit grote Europese themafondsen als Horizon (onderzoek en innovatie), LIFE (natuur en milieu) en ELENA (energie). Binnen het Vanguard Initiative wordt hiervoor samengewerkt met vertegenwoordigingen uit meer dan dertig andere Europese regio’s. Onlangs is Oost- Nederland aangewezen als voorzitter van dit samenwerkingsverband.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...