Oorlogsmonument onthuld in Wesepe

Afgelopen zondagochtend is na afloop van de kerkdienst een oorlogsherinneringsbordje onthuld. Deze herinnering is door de Protestantse Gemeente aangeboden aan de bevolking van Wesepe.
De onthulling kon worden verricht door Dina Muskee (97) en Arend Jalink (95), de twee oudste leden van de kerkelijke gemeente. Door Corona moest de onthulling enkel maanden worden uitgesteld.

In de dienst voorafgaande aan de onthulling werd stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. De kerk was binnen de Corona-regels maximaal bezet want het was tevens de startzondag voor het nieuwe seizoen. Dominee Henk Jan Damstra legde in de preek uit dat het veel inzet vergt om de vrijheid te verkrijgen maar dat minstens net zo veel inzet vereist is om de vrijheid te behouden, ook nu nog.
De Weseper cantorij verleende medewerking in de dienst met een aantal liederen over vrede en vrijheid.

Na de dienst verplaatsten de aanwezigen zich naar buiten waar op ruime onderlinge afstand een kring werd gevormd om het dan nog bedekte monument naast de kerk. Toen Dina en Arend het monument hadden onthuld klonk een luid applaus waarna door de Cantorij en alle aanwezigen het Wilhelmus werd gezongen.  Dina en Arend legden als eerste de uitgereikte zonnebloem bij het monument waarna alle aanwezigen dit voorbeeld volgden. Hiermee kwam een einde aan een indrukwekkende plechtigheid en kan Wesepe trots zijn op deze oorlogsherinnering.
Jaarlijks, rond 4 en 5 mei kunnen dorpsgenoten bloemen leggen bij het monument en zo stil staan bij allen die hebben geleden en streden voor onze vrijheid.

 

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...