Onderzoek naar nieuwbouw in Haarle

Onderzoek naar nieuwbouw in Haarle bevestigt grote vraag vanuit jongeren: ruim 100 jongeren geven aan de komende 5 jaar een woning in Haarle te zoeken. De analyse van de resultaten van de enquête Woningbehoefte Haarle is bekend! In Haarle zijn belangrijke stappen gezet om de heersende “woningnood” in kaart te brengen. In de woonvisie van gemeente Hellendoorn 2020-2025 wordt opgeroepen samen te werken om kwalitatieve woningbehoefte te realiseren. De door de werkgroep Wonen van Plaatselijk belang Haarle gehouden enquête is hier haar reactie op. Omdat samenwerking het beste resultaat oplevert waren bij het voortraject vanuit hun eigen expertise de gemeente, provincie, Reggewoon en onderzoeksbureau KAW betrokken. Laatstgenoemde heeft de resultaten vertaald in een professionele analyse. Er is een grotere aantoonbare woningbehoefte dan vooraf verwacht in zowel de particuliere- als huurmarkt.

Een inhaalslag is nodig voor met name starters en ouderen. Deze analyse is gedeeld met de betrokken partijen om in overleg de aantoonbare behoefte om te zetten in concrete bouwplannen. De analyse is voor belangstellenden via www.haarle.com/wonen vanaf 3 juni beschikbaar. Pb Haarle en de werkgroep zullen naast het overleg ook de voortgang bewaken en daar waar mogelijk meedenken in oplossingen. Dit alles voor een leefbare toekomst van Haarle waar jong en oud met plezier kunnen wonen.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...