Omroep: uitstel is afstel?

Woensdagavond is het besluit om wel of niet 52.000 euro beschikbaar te stellen voor een mediahuis in de bibliotheek uitgesteld. De PvdA begreep de stand van zaken van de zendmachtiging niet. Een vreemd argument, want het debat ging over het wel of niet toekennen van extra subsidie van € 52.000 voor de verhuizing van de lokale omroep naar het mediahuis. Opmerkelijk is dat de verhuizing al heeft plaatsgevonden. Het lijkt alsof deze extra subsidie niet nodig is. De twee weken dat de stukken voor het besluit beschikbaar waren, waren kennelijk niet genoeg voor de PvdA om een besluit te nemen.

Door dit uitstel krijgt de lokale omroep tijd een plan te presenteren. Daaruit moet blijken dat er naast de subsidie voor de verhuizing niet nog eens extra subsidie hoeft te worden verstrekt in 2014. Kortom de lokale omroep dient een sluitende begroting voor 2014 te presenteren, waaruit blijkt dat de omroep financieel gezond is.

Bert Kleine Schaars van Deventer Belang en Lars Wuijster van VVD waren zeer verbaasd over de vage reden van de PvdA fractie voor uitstel van het besluit. Mede gezien het ontbreken van een meerderheid om de aangevraagde subsidie toe te kennen. PvdA stuurde aan op uitstel om dit te voorkomen. Bert Kleine Schaars en Lars Wuijster, die tegen toekenning van de subsidie zijn, merkten haarfijn op dat zij niet van gedachte zullen veranderen in een paar weken.Ondanks bestuurlijke problemen bij de lokale omroep en herhaaldelijke mededeling dat er geen bestuursleden te vinden zijn, neemt de omroep het aanbod van AOD om zitting in het bestuur van de omroep te nemen niet aan.

Voor hen zou alleen een plek in een bestuurscommissie zijn weggelegd. Het doel om een duidelijk missie en visie daarop gestalte te geven is dan niet mogelijk. AOD met ruime media-ervaring heeft in tegenstelling tot de lokale omroep al wel vergevorderde plannen om de lokale omroep inhoudelijk te verbeteren en financieel gezond te maken.

De huidige financiële positie van de lokale omroep is wankel. Daarbij helpt het niet dat de gemeente de jaarlijkse reguliere subsidie van ruim 104.000 euro pas wil verstrekken bij overhandiging van een sluitende begroting voor 2014. Ondertussen dienen de rekeningen van de verhuizing wel betaald te worden. Hoe dan ook zal er flink gesaneerd moeten worden om te kunnen overleven nu en in de toekomst, sluitende begroting of niet. Over twee weken of vier weken, dat is nog niet helemaal helder, dan is het voor de lokale omroep de dood of de gladiolen. De vraag uitstel is afstel zal dan beantwoord worden.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

COC Middagsalon op zaterdag

Op zaterdag 25 maart wordt een COC-Middagsalon gehouden bij Café De Herberg aan ...