De gemeente Olst Wijhe is samen met de zwem- en andere (sport)verenigingen, gebruikers en Plaatselijk Belang Wijhe aan het onderzoeken op welke manier de organisatie en het beheer van Zwembad De Welters kan worden aangepast.


Olst-Wijhe wil 200.000 euro goedkoper uit zijn met beheer van zwembad

Dit is nodig, omdat de raad in 2013 heeft besloten dat er een bezuiniging van 200.000 euro moet plaatsvinden op de kosten van Zwembad De Welters in Wijhe.

Bij het onderzoek naar het toekomstigbestendig maken van het zwembad wordt uitgegaan van het volgende scenario:

  • Het beheer en de exploitatie worden per 2016 overgedragen aan een (beheers)organisatie, waarbij het beheer van het zwembad volledig kostendekkend plaatsvindt.
  • De kapitaallasten en het groot onderhoud blijven voor rekening van de gemeente (€ 75.000, – per jaar).

Tijdens het proces van de heroverwegingen 2013 hebben inwoners, gebruikers en verenigingen hun standpunten en ideeën laten horen. Deze input wordt gebruikt bij het huidige onderzoek en dit heeft geresulteerd in de oprichting van de werkgroep SPOC. In deze werkgroep zitten onder andere gebruikers van het sportpark, Wijhe ’92, ATC Wijhe, de zwemvereniging en Plaatselijk Belang Wijhe.

Individuele inwoners/gebruikers kunnen hun ideeën inbrengen en/of invloed uitoefenen via de vertegenwoordigers van de verenigingen die onderdeel uitmaken van de werkgroep SPOC.

De gemeente en de werkgroep onderzoeken hoe het zwembad opengehouden kan worden, rekening houdend met de uitgangspunten. Samen bekijken ze verschillende mogelijkheden voor de organisatie, het beheer en de programmering. Dit alles wordt uitgewerkt in een zogenaamde businesscase. Het uitgangspunt is dat de gemeente en de werkgroep samen tot een goed voorstel komen. De werkgroep SPOC brengt een advies uit aan het college van B en W.

Een externe onderzoeksbureau krijgt in april 2014 opdracht om de gewenste programmering van het zwembad te toetsen op haalbaarheid. Dit bureau is samen met een afvaardiging van de werkgroep geselecteerd.

Het rapport van het onderzoeksbureau moet een cijfermatige onderbouwing geven en een daaruit voortvloeiend advies over het toekomstige beheers- en exploitatiemodel. Uit de rapportage moet blijken hoe de geraamde bezuiniging haalbaar is. Als de gegevens van de rapportage bekend zijn, wordt samen met de werkgroep SPOC bekeken of en hoe het advies kan worden uitgevoerd. De bevindingen van het onderzoek (rapportage) en de werkgroep worden beschreven in een ‘businesscase zwembad’.

In mei 2014 wordt de richting van de businesscase duidelijk. In juni 2014 organiseert de gemeente samen met de werkgroep SPOC een informatieavond voor inwoners over de voortgang van het onderzoek naar de toekomstige exploitatie van het zwembad. Daarna wordt de businesscase afgerond en besproken in het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad beslist in september 2014.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...