Olst-Wijhe komt op voor belangen kleine gemeenten

De gemeente Olst-Wijhe, in de persoon van wethouder financiën Hans Olthof, blijft zich inzetten voor het verbeteren van de financiële situatie van kleine gemeenten. Eerder deze zomer trok de wethouder al de aandacht door – bijna kopje onder in de IJssel – Den Haag op te roepen met meer geld over de brug te komen. Nu roept hij gemeenten op een motie te ondertekenen waarmee het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er nogmaals bij het Rijk op aandringt dat er meer financiële ruimte moet komen voor gemeenten.

Olst-Wijhe maakt sinds de zomer deel uit van de bestuurlijke kopgroep van vijf kleine gemeenten (Alphen-Chaam, Enkhuizen, Rozendaal, Beesel) die aandacht vraagt voor de financiën van kleine gemeenten. Hans Olthof: “Want ondanks het feit dat het Rijk onlangs besloten heeft om de verhoging van de  opschalingskorting voor twee jaar te bevriezen, blijft de financiële situatie van veel gemeenten kritiek. Met name voor kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, zoals Olst-Wijhe, lijkt de herverdeling van het gemeentefonds negatief uit te pakken.”

Al langer worstelen gemeenten met hun financiële situatie en krijgen ze steeds moeilijker hun (meerjarige) begrotingen sluitend. De oorzaken daarvan zijn bekend: kortingen op de decentralisaties in het sociaal domein, de mogelijke herverdeling van het Gemeentefonds en de effecten van de coronacrisis.
Olst-Wijhe zal namens de kopgroep van 80 kleine gemeenten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september aanstaande de motie indienen. Olthof: “Het is mooi dat ook grote(re) gemeenten de motie inmiddels hebben ondertekend. Dat laat zien dat de nood hoog is en dat er structureel meer financiële ruimte moet komen voor alle gemeenten. Kort en goed: we moeten de koek niet herverdelen, maar groter maken.”

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...