Nieuw kapbeleid particuliere bomen binnen bebouwde kom

De gemeente Raalte werkt voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo zijn ook de regels voor het kappen van bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor geselecteerde bomen nog een kapvergunning te worden aangevraagd. De bomen die aan de selectiecriteria voldoen staan op een lijst van ‘Beschermwaardige bomen’ in de gemeente Raalte.

De nieuwe regels gelden alleen binnen de bebouwde kom. In het buitengebied en voor gemeentelijke bomen blijven de ‘oude’ regels voor het kappen van bomen van kracht.

Beschermwaardige boom
Een boom kan beschermwaardig zijn wanneer deze in ieder geval gezond is en bijvoorbeeld zichtbaar is vanaf de openbare weg of bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Beschermwaardige bomen zijn volgens de gemeente waardevol en het beschermen waard, daarom blijft een kapvergunning verplicht. Wethouder Jacques van Loevezijn: “We zijn trots op het groen in onze gemeente en hechten hier grote waarde aan. Met de invoering van deze lijst zorgen we ervoor dat de waardevolle bomen behouden blijven én versimpelen we de regels. Een echte win-winsituatie.”

Subsidie voor advieskosten
Als een boom beschermwaardig is, verandert in de regelgeving niets. Net als nu blijft er een kapvergunning nodig. Wél nieuw is dat de eigenaar van een beschermwaardige boom in aanmerking komt voor subsidie om een boom gezond te houden en dus te behouden. Het gaat om een subsidie voor advieskosten. Per jaar is hiervoor een budget van € 2.500 beschikbaar.

Eigenaren van een beschermwaardige boom
In een eerder stadium zijn de meeste eigenaren van een beschermwaardige boom geïnformeerd. Er was toen sprake van een voorlopige lijst. De afgelopen periode was er ruimte om met de gemeente in gesprek te gaan. Dit heeft geleid tot de lijst die nu ingevoerd is. Eigenaren van een beschermwaardig boom worden opnieuw geïnformeerd. Het gaat om een dynamische lijst. Dat betekent dat bomen kunnen worden toegevoegd of van de lijst worden gehaald.

Groen Samen Doen
Het maken van de lijst ‘Beschermwaardige bomen’ is een uitwerking van het groenbeleid van de gemeente Raalte. Het groenbeleid is onder de noemer ‘Groen Samen Doen’ door de gemeenteraad vastgesteld. De criteria waarop de lijst gebaseerd is, zijn samen met leden van de werkgroep ‘Groen Agenda’ opgesteld.

Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/beschermwaardigebomen.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...