Niet alleen in Salland, maar in heel Europa actie om gif uit landbouw krijgen

Sinds deze week kun je je handtekening zetten onder een petitie die er voor wil zorgen dat bijen en boeren gered worden. Daarvoor moet het gebruik van pesticiden in heel Europa verboden worden. ‘Save Bees And Farmers’ heeft een miljoen handtekeningen nodig om dit op de agenda van de Europse Unie te krijgen.

In Salland stopte het initiatief Heel Salland Biologisch toen ze noteerde dat er veel andere actiegroepen op grotere schaal dezelfde actie oppakten. De gemeente Raalte noemde Salland Biologisch destijds polariserend, de media berichtte er vooral negatief over, inmitiatiefnemers werden verbaal aangepakt.

In de actie ‘Save bees and Farmers’ zijn Friends of the Earth Europe verzameld. Dat zijn negentig organisaties in zeventien Europese landen die via een Europees Burgerinitiatief voor elkaar proberen te krijgen dat over vijftien jaar geen pesticiden meer gebruikt worden in de landbouw en over tien jaar al tachtig procent verboden is.

De campagne ‘Save Bees And Farmers’ vraagt drie dingen:

  • Synthetische pesticiden in de EU-landbouw tegen 2030 geleidelijk met 80 % verminderen, te beginnen met de gevaarlijkste, om vervolgens tot een volledige afschaffing te komen tegen 2035
  • Natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen zodat de landbouw een drijvende kracht wordt achter het herstel van de biodiversiteit
  • De landbouw hervormen door prioriteit te geven aan kleinschalige, gediversifieerde en duurzame landbouwpraktijken, ondersteuning te bieden voor een snelle uitbreiding van agro-ecologische en biologische praktijken en mogelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en onafhankelijk onderzoek op het gebied van pesticide- en GMO-vrije landbouw.
Het burgerinitiatief is niet tegen boeren, sterker: ze komen juist op voor boeren. Als je het landbouwgif verbiedt, hebben de kleinere boeren en boeren die het anders willen aanpakken meer kans op overleven, zeggen ze. Maar er is gebrek aan politieke steun, machtige industrie ewn hetbankweszen. Boeren moet worden gesteund om de omslag naar een collectieve biologische werkwijze te bewerkstelligen.

Adrian Bebb, campagnevoerder van Friends of the Earth Europe: „Wij eisen een rechtvaardige overgang voor de boeren om hen te ondersteunen bij de overschakeling op een pesticidenvrije, duurzame landbouw die we nodig hebben voor onze toekomst. De voorkeur moet gaan naar kleinschalige, diverse en duurzame landbouwbedrijven. Ook ecologische en biologische landbouw moet gesteund worden.”

Via www.voedsel-anders.be/petitie-bijen-en-boeren kan iedereen die natuur, bijen en boeren een warm hart toedraagt, het initiatief ondertekenen.

Meer informatie via www.savebeesandfarmers.eu. en Friends of the Earth Europe.

Het bericht Niet alleen in Salland, maar in heel Europa actie om gif uit landbouw krijgen verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...