Mia Nijland: De jeugdzorg valt om, gemeenten sta op!

“De jeugdzorg in Nederland staat op omvallen. Ouders zijn ontevreden, personeel niet meer te vinden en het geld wordt verspild. Alle reden voor de minister om in te grijpen. Het roer moet om dus gemeenten sta op!” Mia Nijland reageert daarmee op ons bericht dat Martijn Dadema en Marcel Blind een alarmbrief van Nederlandse gemeenten aan ‘Den Haag’ ondersteunen waarin ook de noodklok over jeugdzorg geluid wordt.

Door Mia Nijland

Gemeenten werken dagelijks aan passende zorg voor kwetsbare inwoners. Al sinds 2015 blijkt dit geen simpele opdracht en vaak is de aanpak niet toereikend. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Wat dat moet zijn? Geen rits rats klik oplossing maar serieuze verandering van de ongewenste situatie. Gewoon de kwaliteit verbeteren in plaats van niet te volgen reorganisaties.  Ons richten op dat waar het om gaat. Verrijken van kind en gezin met een beter perspectief, en samen op zoek naar hoe je dat bereikt. Antwoorden op vragen, en oplossingen voor problemen, het bestaat echt. Wel  met een andere koers en nieuwe pionnen aan zet. Welke Sallandse gemeenten durven te investeren in houdbare lange termijn resultaten in plaats van de korte termijn oplossingen?

Het gaat niet alleen om wie de hulp biedt maar ook om welke hulp wordt geboden. Wat is er nodig en waarom eigenlijk? Niet de financiën leidend, maar de inhoud. Niet het geld voorop maar de zorgen en vragen van kwetsbare burgers. Creatiever inzetten van financiële middelen, in een andere volgorde dan nu het geval is. Welke gemeenten in Salland durven te kiezen voor persoonsvolgende hulp, domein overstijgend, met een persoonsvolgend budget?

Laten we de situatie van kwetsbare mensen, gewoon verbeteren. Niet langer met ketenzorg maar met netwerkondersteuning. Geen solistische wijkteams aan zet maar mensen zelf laten kiezen en samen inzetten op de best lijkende oplossingen. Per gezin een eigen koers. Geen standaard acties maar per keer kijken naar de situatie. Hoe spannend is dat? Welke Sallandse gemeenten zijn in voor die onvoorspelbare, maar passende aanpak?

Uitgaan van vragen en signalen van kind en ouders en luisteren naar hun verhaal. Negen van de tien keer weten ze zelf wat er aan schort, hoe het komt en waar men behoefte aan heeft. Dit boven de keukentafel krijgen, vereist oprechte belangstelling, vertrouwen en luistervaardigheden. Tja, en dat kost tijd, meer dan een uurtje aan die keukentafel. Tijd die we ook wel investering noemen. En daarvoor zijn dan die onafhankelijke cliëntondersteuners bedoeld. Hulpverleners waar elke inwoner van een gemeente, recht op heeft. Een maatje met visie, daadkracht en samenlevingspower. Welke gemeenten in Salland bieden hun inwoners op voorhand zo’n bondgenoot naar keuze?

Het verhaal van kind en gezin vraagt om een positieve benadering en gelijkwaardigheid tussen betrokkenen. Niet om een machtsverhouding of traditionele betweterigheid die veel hulpverleners kenmerkt. Het verhaal van kind en gezin vraagt ook om een kritisch oor van mensen met het hart op de goede plek en verstand van zaken. De oude benadering van ‘ziekte en zorg’ moet om naar ‘gezondheid en gedrag’. Wat vind jij zelf belangrijk, wat wil jij zelf veranderen en hoe wil jij dat doen? Positieve gezondheid, een benadering die ons allemaal verder kan helpen. Ook als je geen grote problemen hebt. Preventie voorop en koersen met eigen invloed en verantwoordelijkheid. Hoe groot je mankement ook is, je bent zelf degene die verandering teweeg kan brengen. Dat je daarbij steun nodig hebt, is niet zo gek. Op naar een nieuwe lichting coaches. Welke Sallandse gemeenten hebben deze coaches al aan boord of zijn van plan om hen mee te laten varen?

In maart 2020 opent in Wijhe een zogenaamde concept store voor mensen die zijn aangewezen op zorg. Een winkel in de Langstraat waar je naar binnen kunt zonder schroom. Waar het gezellig is en waar duidelijk wordt dat zorg en welzijn onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Een winkel waar positieve gezondheid wordt aangeboden. Ook ouders en hun kinderen kunnen hier terecht voor informatie en advies, voor een onafhankelijk cliëntondersteuner, en voor inzicht in eigen mogelijkheden en kansen, ondanks problemen, zorg of handicap.

Welke gemeenten in Salland durven in zee te gaan met deze organisatie? En met in zee gaan bedoel ik ook echt in zee gaan. Samen pootje baden, watertrappelen, zwemmen, varen en zeilen. De enige manier om kwetsbare kinderen en gezinnen echt te helpen. Hands on en alle hens aan dek.

Mia Nijland is orthopedagoog zorg en onderwijs
Quality of Life Centre in Wijhe
www.qolcentre.eu

 

Het bericht Mia Nijland: De jeugdzorg valt om, gemeenten sta op! verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...