Meerderheid gemeenteraad Hardenberg stemt in met tijdelijke opvang asielzoekers

Een meerderheid van de gemeenteraad van Hardenberg heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van het college van B&W om mee te werken aan het tijdelijk opvangen van maximaal 1.000 asielzoekers gedurende een periode van (in eerste instantie) vijf jaar. Ook heeft de raad er in meerderheid mee ingestemd dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het plan voor een tijdelijke opvanglocatie in het plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg nader uitwerkt. De gemeenteraad heeft – in afwijking van het voorstel van het college – besloten te willen starten met een substantieel lager aantal asielzoekers. Dit aantal kan in de loop van 2016 toenemen. Vanwege de grote toestroom van asielzoekers naar Nederland, is het COA naarstig op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Daarom heeft het COA in februari in een spoedverzoek gevraagd of de gemeente bereid is om voor een periode van 5 jaar tijdelijk 1.000 asielzoekers op te vangen. Ook heeft het COA gevraagd of er in de gemeente een geschikt terrein is om een tijdelijke opvanglocatie te realiseren.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...