Meer aandacht voor werken op afstand in Overijssel

De ChristenUnie wil meer aandacht voor het werken op afstand in Overijssel. In een motie vraagt de ChristenUnie om de behoefte aan kantoorlocaties in Overijssel te herijken en veel meer aandacht te schenken aan ‘werkplekken op afstand”. ChristenUnie woordvoerder Jan Westert. “We kunnen het kultuurhuus, dorpshuis, wijkcentra en kerkelijke gebouwen in de regio veel beter benutten. Dat komt de exploitatie van die voorzieningen ten goede, stimuleert de vitaliteit van dorpen en kernen en draagt bij aan vermindering van mobiliteitsbewegingen.

De ChristenUnie dient samen met anderen partijen een motie in bij de behandeling van de Overijsselse begroting. In die begroting speelt de aanpak van de coronacrisis een grote rol. “Eén van de dingen die we geleerd hebben is dat er veel meer mogelijkheden zijn om thuis te werken. Werken op afstand heeft een enorme boost gekregen. Gelijktijdig zijn er ook beperkingen aan thuiswerkplekken. Het alleen werken kent ook sociale minpunten, omdat je geen andere mensen écht ontmoet.

Winst verzilveren
De winst van het werken op afstand kan echter beter verzilverd worden en ten goede komen aan de regionale vitaliteit en leefbaarheid in Overijssel. “Veel dorpen en kernen hebben kultuurhusen, dorpshuizen, wijkcentra. Benut die gebouwen om flexibele werkplekken mogelijk te maken. Daarmee versterken we de vitaliteit van die kernen, brengen we werk dichterbij. Dat is vanuit regionaal economisch perspectief interessant en zorgen we voor minder mobiliteitsbewegingen”, aldus Jan Westert. “Het plaatst ook de behoefte aan kantoorlocaties in een nieuw perspectief”. De ChristenUnie wil daarom een actualisatie van het kantorenbeleid en bepleit om in een paar pilots ervaring op te doen met het organiseren van werkplekken op afstand. De motie wordt in elk geval mede ingediend door Fred Kerkhof van Mooi Overijssel en Luuk.

Folkerts van de Partij voor de Dieren, maar de partij hoopt op meer steun van andere fractie voor dit plan.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...