Meer groen en sport- en speelveldjes leiden niet tot betere leefbaarheid en veiligheid in stadswijken.


Landelijk – Sportveldjes maken wijk niet leefbaarder

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij juist mensen aantrekken die voor overlast zorgen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert dit in het dinsdag verschenen rapport Wonen, wijken en interventies – Krachtwijkenbeleid in perspectief. Dat gaat over zaken als leefbaarheid en de bevolkingssamenstelling in stadswijken en dan in het bijzonder in de veertig aandachtswijken.

Dit zijn de achterstandsbuurten die van toenmalig minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie extra aandacht moesten krijgen. Er zijn ook maatregelen die wel positieve gevolgen hebben: het vervangen van sociale huurwoningen door koopwoningen. Dit kan door sociale huurwoningen te verkopen of door ze te slopen en er koopwoningen voor in de plaats te zetten. Hierdoor nemen de leefbaarheid en veiligheid toe en stijgt de tevredenheid over de buurt.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...