Klimaatadaptatie hoog op agenda Olst-Wijhe in 2020

Ons klimaat verandert. De media berichten er vaak over. Met elkaar merken we ook dat het klimaat verandert; onze zomers zijn warmer en droger en we hebben vaker te maken met extreme regenval. Het extreme weer heeft invloed op ons leven. Het richt ook schade aan. Om prettig te kunnen blijven wonen, is het van belang dat we ons bewust zijn van het veranderende klimaat en hier op inspelen. Alle gemeenten in Nederland maken een plan om klimaatbestendig te worden. In 2019 voerde de gemeente Olst-Wijhe een knelpuntenanalyse uit om te kijken wat er op ons af komt en waar de grootste risico’s zijn. Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Wethouder Marcel Blind: “De analyse geeft ons inzicht in de plekken waar we kwetsbaar zijn. Vorig jaar juli zagen we bijvoorbeeld hoe een extreme bui zorgde voor veel wateroverlast en schade in Olst. Het is niet altijd mogelijk om meteen actie te ondernemen, maar het is wel belangrijk om te onderzoeken wat we kunnen doen om overlast te beperken. In de routekaart klimaatadaptatie staan allerlei acties beschreven. Niet alles moet vandaag of morgen klaar, maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten. We staan voor een grote opgave, met elkaar, als inwoners van Olst-Wijhe. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Hittestress, wateroverlast, maar ook droogte kunnen we bijvoorbeeld verminderen door meer groen aan te brengen, ook onze tuinen. Denk ook aan waterberging en -infiltratie in je tuin. In onze projecten staan we ook heel bewust stil bij klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld door in nieuwbouwwijken wadi’s aan te leggen waar overtollig water naartoe kan bij extreme regenval. We moeten het met elkaar doen.”

Aan de slag

Op 9 maart besloot de raad in te stemmen met de aanpak van klimaatadaptie. De komende jaren is klimaatadaptatie een speerpunt in Olst-Wijhe. Een medewerker klimaatadaptatie gaat aan de slag om te kijken hoe de routekaart kan worden uitgevoerd. Welke zaken pakken we nu op en welke kunnen even wachten? Hoe pakken we het op? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe betrekken we onze inwoners hierbij? In 2020 gaat de gemeente ook met inwoners en bedrijven in gesprek. Zo worden er al dit jaar stappen gezet om Olst-Wijhe klimaatbestendig te maken. Wethouder Blind: “Het is nodig dat we deze stappen zetten, maar het draagt ook bij aan een prettigere, groenere en gezondere leefomgeving voor onszelf. We hebben er allemaal baat bij.”


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...