Het college van Deventer heeft de nota “Aanpak economische crisis” vastgesteld.

Investering van half miljoen tegen crisis

Daarin staat dat er een Kopgroep komt die ingezet wordt om de crisis het hoofd te bieden. In de Kopgroep moeten alle locale geluiden en initiatieven samen komen en van daaruit worden voorstellen gedaan om zo gezamenlijk de gevolgen van de crisis te verzachten.

De deelnemers aan deze Kopgroep worden nog bekendgemaakt. De gemeente neemt de regierol en wil de uitvoering van de maatregelen faciliteren. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande budgetten en beschikbare middelen van andere partijen. Er komt geld beschikbaar om ideeën van de kopgroep te stroomlijnen en te versnellen. De gemeenteraad moet zich daar nog wel een besluit over nemen, en dat staat op de rol voor 13 mei. De nota staat hier.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...