De fractie van CDA heeft voor woensdag een interpellatiedebat aangevraagd om met de raad de zaak over de klokkenluider mail van een ambtenaar van de gemeente Deventer met het college te bespreken.

Interpellatiedebat over klokkenluider mail

CDA vindt dat met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Gemeentebelang er nog steeds geen echte duidelijkheid is of het college nou wel of niet van de cruciale informatie van gemeentelijke huisaccounttant Deloitte op de hoogte was. In een eerdere raadsvergadering gaf D66 wethouder Huizing bijvoorbeeld nog aan dat voormalig wethouder Ahne (D66) wel op de hoogte was, maar de andere collegeleden niet. Uit de mail van de ambtelijke klokkenluider bleek dat PvdA wethouder Pierey op dat moment ook op de hoogte was, maar die hield er toen zijn mond nog over dicht.

Afgelopen vrijdag was D66 wethouder Marleen Huizing bij de middagpersconferentie over de mail opeens ziek. Het lijkt er nogal op dat het college de zaak in de doofpot probeert te stoppen. Het is nu aan de raad om de zaak echt goed door te lichten. Wellicht moet er toch een raadsonderzoek komen als de onderste steen echt naar boven moet. Maar dat zal pas blijken tijdens het interpellatiedebat dat aanstaande woensdag om 13.00 uur begint, dan kan de raad alsnog het besluit nemen om een raadsonderzoek te laten uitvoeren. Gemeentebelang heeft daar vast al een motie voor klaarliggen.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...