De perikelen over de mail van de gemeentelijke klokkenluider in Deventer hebben inmiddels ook de gemeente Ommen bereikt.

Ahne legt het de burgers van de gemeente Ommen even uit

Voormalig Deventer wethouder Marc Jan Ahne (D66), die tegenwoordig burgemeester is van de gemeente Ommen heeft uit voorzorg een brief geschreven voor de burgers van de gemeente Ommen. Salland TV ontving deze brief ook, en die willen we u niet onthouden.

Beste inwoners van de gemeente Ommen, 
Zoals de meesten van u wellicht weten, was ik voor mijn aanstelling als burgemeester van uw prachtige gemeente, wethouder in de gemeente Deventer. Eind mei heeft de Deventer raad de jaarrekening behandeld. Hieruit is gebleken dat ook deze gemeente niet ontkomt aan de gevolgen van de 
economische crisis, wat heeft geleid tot afwaarderingen binnen het grondbedrijf. 
De gemeenteraad heeft vervolgens gevraagd wanneer het college op de hoogte was van deze gevolgen. Inmiddels heeft het college van Deventer aan de gemeenteraad en in haar berichtgevingen al uitleg gegeven over het verloop hiervan. Ook over mijn betrokkenheid destijds in mijn functie van 
wethouder. Ik kan mij voorstellen dat de berichtgeving hierover bij u als inwoner van de gemeente vragen oproept. Daarom informeer ik u met deze beknopte weergave over de feitelijke gebeurtenissen in Deventer. 
Voorafgaand aan de situatie in Deventer eerst een uitleg over de procedure van de totstandkoming van een jaarrekening bij een gemeente. De afdeling Financien van de gemeente stelt de jaarrekening op. Voordat deze aan de raad wordt voorgelegd, moet deze worden getoetst door een onafhankelijk 
accountant. De accountant geeft vaak telefonisch of per mail aan wat zijn eerste opmerkingen zijn. Deze vragen en opmerkingen worden dan besproken en toegelicht door de gemeente. Vervolgens stelt de accountant een definitief oordeel op en stelt het college de al dan niet gewijzigde 
Jaarrekening vast. Het oordeel van de accountant wordt samen met de Jaarrekening behandeld door de gemeenteraad. Dit is op 23 mei gebeurd en de Jaarrekening werd vastgesteld. 
Nu de situatie in Deventer. Op 9 maart mailt een ambtenaar aan onder andere mij dat er een gesprek is geweest met de accountant van Deloitte over de eerste bevindingen. Op 13 maart komt de mail met de voorlopige conclusie van de accountant bij de gemeente binnen. Zoals gebruikelijk gaat de 
gemeente dan in gesprek over de eerste bevindingen. Vaak, en ook in dit geval, stelt de accountant zijn conclusies bij. Op 14 maart is door mij namens het college aan de raad gemeld dat er met de accountant nog een discussie gaande was over de waarderingen in het grondbedrijf. 
Zowel het huidige college van Deventer als ikzelf, zijn niet van mening dat we op enige wijze bewust of onbewust informatie hebben achtergehouden voor de raad. Dat deze schijn wel wordt gewekt, vind ik bijzonder vervelend. Vooral ook voor u, als inwoner van de gemeente Ommen. Daarom heb ik 
ervoor gekozen om u te informeren, zodat u de feiten kent. 

Burgemeester Ahne over berichtgeving gemeente Deventer 

Beste inwoners van de gemeente Ommen, 

Zoals de meesten van u wellicht weten, was ik voor mijn aanstelling als burgemeester van uw prachtige gemeente, wethouder in de gemeente Deventer. Eind mei heeft de Deventer raad de jaarrekening behandeld. Hieruit is gebleken dat ook deze gemeente niet ontkomt aan de gevolgen van de economische crisis, wat heeft geleid tot afwaarderingen binnen het grondbedrijf. 

Ook over mijn betrokkenheid destijds in mijn functie van wethouder. Ik kan mij voorstellen dat de berichtgeving hierover bij u als inwoner van de gemeente vragen oproept. Daarom informeer ik u met deze beknopte weergave over de feitelijke gebeurtenissen in Deventer. 

Voorafgaand aan de situatie in Deventer eerst een uitleg over de procedure van de totstandkoming van een jaarrekening bij een gemeente. De afdeling Financien van de gemeente stelt de jaarrekening op. Voordat deze aan de raad wordt voorgelegd, moet deze worden getoetst door een onafhankelijk accountant. De accountant geeft vaak telefonisch of per mail aan wat zijn eerste opmerkingen zijn.

Deze vragen en opmerkingen worden dan besproken en toegelicht door de gemeente. Vervolgens stelt de accountant een definitief oordeel op en stelt het college de al dan niet gewijzigde Jaarrekening vast. Het oordeel van de accountant wordt samen met de Jaarrekening behandeld door de gemeenteraad. Dit is op 23 mei gebeurd en de Jaarrekening werd vastgesteld. 

Nu de situatie in Deventer. Op 9 maart mailt een ambtenaar aan onder andere mij dat er een gesprek is geweest met de accountant van Deloitte over de eerste bevindingen. Op 13 maart komt de mail met de voorlopige conclusie van de accountant bij de gemeente binnen. Zoals gebruikelijk gaat de gemeente dan in gesprek over de eerste bevindingen. Vaak, en ook in dit geval, stelt de accountant zijn conclusies bij. Op 14 maart is door mij namens het college aan de raad gemeld dat er met de accountant nog een discussie gaande was over de waarderingen in het grondbedrijf. 

Zowel het huidige college van Deventer als ikzelf, zijn niet van mening dat we op enige wijze bewust of onbewust informatie hebben achtergehouden voor de raad. Dat deze schijn wel wordt gewekt, vind ik bijzonder vervelend. Vooral ook voor u, als inwoner van de gemeente Ommen. Daarom heb ik ervoor gekozen om u te informeren, zodat u de feiten kent. 
 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Marc-Jan Ahne
19 juni 2012

 

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...