Hoogspanningslijnen in Raalte gaan ondergronds, mede dankzij bijdrage provincie

Goed nieuws voor Raalte! De hoogspanningslijnen in Raalte Zuid gaan de grond in. De gemeenteraad ging op 17 juni akkoord met het basisontwerp en de kostenraming van netbeheerder Tennet. Provincie Overijssel financiert een deel van de kosten. Op 23 juni ondertekenden wethouder Wout Wagenmans en gedeputeerde Tijs de Bree de bestuursovereenkomst namens de gemeente en provincie.

Wethouder Wout Wagenmans: “Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen is al langere tijd een wens van de omwonenden. De werkgroep Kabelvrij Raalte heeft zich jaren voor dit doel ingezet. Er is nu officieel groen licht, mede dankzij de bijdrage van de provincie. Dat betekent dat er gestart kan worden met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering.”

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Provincie Overijssel vindt het belangrijk bij te dragen aan de ondergrondse verkabeling en daarmee aan een gezonde en veilige leefomgeving. Bovendien biedt deze verkabeling mogelijkheden tot nieuwe ontwikkelingen in het gebied.”

Kostenverdeling

Omdat Raalte een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé heeft, kan het gebruikmaken van een regeling waarbij het Rijk 80% van de kosten betaald. Over de resterende 20% hebben de gemeente en provincie afspraken gemaakt. Provincie Overijssel draagt eenmalig €550.000 bij. Dat betekent een kostenplaatje van €591.800 voor de gemeente Raalte. De kostenraming kent een bandbreedte van 10%. De definitieve bijdrage voor de gemeente wordt op basis van werkelijke kosten bepaald.

Hoe verder?

Nu er akkoord is gegeven op het basisontwerp volgt het opstellen van een detailontwerp. Daarna wordt overgegaan tot uitvoering. De gemeente pakt tegelijkertijd de inrichting van de groenzone onder het westelijke deel van het tracé en de waterbergingsopgave mee. Een win-winsituatie. De invulling wordt samen met de buurt bepaald. De werkgroep Kabelvrij Raalte – bestaande uit omwonenden – heeft al aangegeven graag te willen meedenken.

De voorbereiding en uitvoering zullen enige jaren in beslag nemen. De exacte planning hangt onder andere van de benodigde vergunningen en te doorlopen procedures af. Na de zomervakantie vindt er een informatiebijeenkomst plaats, waarbij de planning nader aan bod komt. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...