Het Energie Utopia van Deventer

Kent u het sprookje van het Deventer energieplan?
Het Deventer energieplan kan je Utopiaans noemen. Het is een van de effecten van het klimaatakkoord waar u als kiezer nooit iets van mocht vinden. Dat geldt ook voor de RES, de regionale energie strategie waar Deventer verplicht aan mee moet doen. Dan gaat het over wind en zon, maar het zou ook moeten gaan over tijdige en juiste informatie. Net als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Deventer kreeg u als burger het onderzoek naar de windverkenning, nu onderdeel van de RES en het energieplan op een later tijdstip. Waarom? Ze was al eerder klaar.

Zo ook het klimaatakkoord dat na verkiezingen aan klimaattafels tot stand kwam waar geen burger iets kon of mocht inbrengen. Niets was openbaar en de teksten of beraadslagingen zijn dat nu nog niet. Ja deels openbaar gemaakt. U kent ze wel die pagina´s met al die zwart gelakte stukken erin. De uitkomsten gaan echter wel zorgen voor mega ingrepen in uw leefomgeving. Met name de impact op de natuur wordt ernstig gebagatelliseerd. Laat u straks niet met een kluitje in het riet sturen hoe grootschalige zonneparken landschappelijk inpasbaar worden gemaakt. U kunt het zelf zien als u de A1 neemt naar Twello. De inpasbaarheid door middel van stukjes gekunsteld schaamte groen bedoeld om de biosdiversiteit te redden…. Ze zijn eerder bedoeld om het zicht te onttrekken. Zodat u de plotselinge industrialisering van het eens zo mooie coulisselandschap van Salland niet meer ziet. Hoe denkt u bijvoorbeeld dat mega windturbines van 240 meter hoog landschappelijk zijn in te passen?

Welk doel wordt er nagestreefd met dit plan voor Deventer? Iets onmogelijks richting utopisch 2030 of het doel wat het kabinet stelt met een doorkijk naar 2050? Wij weten in Deventer dat 2030 niet haalbaar is maar het lukt niet omdat gewoon toe te geven. Het lijkt een ´omdat het moet’ door te denderen proces in plaats van realistisch te kijken naar haalbare mogelijkheden. De genoemde deadline van 2030 die zelfs voor angst zorgt aldus meerdere insprekers.

De RES gaat alleen over hoeveel energie wij lokaal kunnen opwekken met windmolens en zonneparken. In de trend van hoe meer hoe beter… en liefst zo snel mogelijk? Landelijk moeten de RES regio’s een totaal bod bijeenbrengen van 35THw, de totaal som bij het voorlopige bod van 17 regio’s staat nu al op 43THw. Wij komen dus straks landelijk uit op ruim 70THw. Het dubbele! Ook Deventer deed een veel groter bod dan noodzakelijk, waarom?

Het voorliggende Deventer energieplan gaat zelfs nog verder. Veel insprekers zijn er geweest met zoveel specifieke meningen. Maar op een punt waren zij het allemaal eens: dit is geen goed plan! Allemaal begaan met duurzaamheid en de beperkte ruimte in Nederland en nu Deventer. Ruimte waar wij dus zuinig op moeten zijn. In de laatste versie van het energieplan Deventer zijn zelfs alle beperkingen om natuur of delen natuur te ontzien verwijderd. Overal zijn nu dus permanente ingrepen mogelijk. Dan stel je de vraag: Helpen wij met dit plan de Deventer burger? Nee dus! De happyfew die het kan betalen en symbolisch aan duurzaamheid wil doen zal straks misschien aandelen kopen van een nog te bouwen windmolen.

Het grote gros van de Deventer inwoners wordt 2 x keer het kind van de rekening. Met dit plan worden wij niet duurzamer of komen duurzamer te wonen. Simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen of hun huurwoning niet wordt aangepast zonder een dikke huurverhoging. Zij betalen nu, net als iedereen al voor extra duurzaamheidsbelasting op hun energie rekening. Daarnaast gaat de elektra prijs de komen jaren enorm stijgen dus worden wij allemaal nogmaals de dupe. Heel Europa gaat aan het gas en wij moeten eraf….. Niet meer uit Groningen, duidelijk. Heel Europa importeert echter gas, dat doen wij nu ook al bv uit Noorwegen, dus waarom daarmee stoppen?

De huidige insteek van het energieplan is de weg van kortzichtige oplossingen ipv iets van een echte toekomst planning! Alles mag wijken en wordt neergezet met bakken subsidie, voor 15 of 20 jaar. Tegelijk is het de afvalberg van de nabije toekomst. Het vervelende is dat die toekomst nu al is begonnen! Middels een symbolische duurzame transitie, werken wij aan de creatie van een mega afvalberg van panelen en windmolen delen waarvan recycling niet mogelijk is. In Amerika worden afgedankte delen na die 20 jaar massaal in de grond gestopt. Wie is er straks voor verantwoordelijk?

Welk doel gaan wij dan wel behalen? De reductie van fossielgebruik? Dat is onzin verkopen want hoe meer windmolens en zonnepanelen wij grootschalig plaatsen hoe meer gascentrales erbij moeten komen. Die moeten vervolgens continu op standby draaien om de onbalans in het stroomnet door fluctuaties van zon en wind opwekking de baas te kunnen. Zodat er geen blackout komt en wij niet als gevolg daarvan allemaal in het donker zitten. En grootschalig, dat is het plan zeker, ruimte voor tientallen windmolens en honderden hectares zonneparken binnen de gemeente Deventer.

De focus ligt alleen op bewezen oude technieken als zon en wind en daarmee kan het ‘probleem’ niet worden opgelost. Als wij niet openstaan voor alternatieven van energieopwekking waar zijn wij dan mee bezig? Dat staat ook klip en klaar in het IPCC rapport, de transitie is niet haalbaar zonder kernenergie.
De onmogelijke opgave van inpasbaarheid zorgt voor de vernietiging van de bestaande natuur en coulisselandschap wat naast landbouw ook gebruikt wordt voor recreatie. Het laat buiten beschouwing wat er teloor gaat aan de biodiversiteit. Het plan draagt dus bij aan de vernietiging van enorm veel bodemleven en een beetje schaamtegroen gaat dat niet oplossen.
En passant wordt de landbouw om zeep geholpen met dit plan. Menig groot projectontwikkelaar zal zich storten op het opkopen van agrarische gronden. Daarmee wordt een boer de mogelijkheid om te verduurzamen ontnomen. Immers de gangbare prijs voor een hectare landbouwgrond van 60.000 a 70.000 euro zal verdubbelen als diezelfde hectare wordt opgekocht door een zonnepark ontwikkelaar. Die bieden nu al 120.000 euro per hectare. Waarmee dit plan automatisch de mogelijkheden schept om het Deventer groene buiten te laten ombouwen naar een grootschalig niet gewenst industrie landschap.

Wij focussen op opwekken terwijl de meest groene energie die energie is die je niet verbruikt. En dus moeten wij grootschalig inzetten op het helpen verduurzamen van alle woningen. Nieuwbouw kan je reguleren maar bestaand moet geholpen worden, te beginnen met goede isolatie. Dan het vol leggen van daken die ervoor geschikt zijn met zonnepanelen zodat er verbruik is waar er opgewekt wordt en duur en onnodig transport van energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

Het huidige energieplan Deventer? Niet doen dus. Meepraten bij Res (de regionale energie strategie) mocht u niet. Naar de insprekers bij het energieplan is niet geluisterd. Straks mag u per uitvoeringsonderdeel misschien uw zegje doen. Het klinkt als een sprookje en dat is het ook. U krijgt nog inspraak, achteraf dus, want dan is dit plan immers al vastgesteld. De biodiversiteit wordt gereduceerd tot loze kreten op papier. Dit plan is niet de oplossing van onze Deventer problemen.

Bert Kleine Schaars
Fractievoorzitter Deventer Belang

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...