Groen licht voor de vijf grote paasvuren in de gemeente Raalte

De vijf grote openbaar toegankelijke paasvuren in de gemeente Raalte mogen ontbrand worden. Voorwaarde is dat de organisatie aanvullende veiligheidsmaatregelen neemt. De gemeente heeft alle overige stookontheffingen voor (paas)vuren ingetrokken. Dit besluit is door burgemeester Dadema genomen na overleg met de brandweer en Veiligheidsregio. Door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand.

Vijf grote paasvuren
Het branden van paasvuren is een belangrijke traditie in de gemeente. Er zijn vijf grote openbaar toegankelijke paasvuren in de gemeente Raalte. Deze worden georganiseerd door CV Sallands Zotten (Heeten), ’t Giet Vedan (Heino), Buurtvereniging De Veldhoekers (Heino), Buurtwerkcommissie M’heem (Mariënheem) en Jeugdgroep AKSIE(Luttenberg).

Aanvullende veiligheidsmaatregelen
De gemeente en brandweer hebben vandaag gesprekken gevoerd met de organisatoren over de aanvullende veiligheidsmaatregelen. Zo dienen de organisatoren voor extra blusmiddelen in de vorm van met water gevulde giertanken te zorgen, aansluitende percelen preventief nat te maken en niet meer hout aan te voeren dan wat er nu ligt. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de organisatie van het paasvuur.

Afweging
Er zijn 83 stookontheffingen ingetrokken. Vanwege de vele kleine paasvuren is het niet mogelijk om voor elk paasvuur maatwerkafspraken te maken. Om het risico beheersbaar te maken is het aantal paasvuren in overleg met de brandweer teruggebracht naar de vijf bovengenoemde openbaar toegankelijke paasvuren. Hierbij is het maatschappelijke belang meegewogen.

Controle
Indien er, ondanks het intrekken van de stookontheffingen, toch een paasvuur ontbrand wordt kan er strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Dit leidt vaak tot hoge boetes. De gemeente voert hier tijdens Pasen extra controles op uit. Ook vindt er controle plaats op de aanvullende veiligheidsmaatregelen van de vijf grote openbaar toegankelijke paasvuren. Hierbij werkt de gemeente samen met de politie.

Nieuwe datum
Voor het ontbranden van het materiaal van de overige paasvuren op 21 en 22 april 2019 wordt een nieuwe datum gezocht. Hierover wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. Eigenaren kunnen er ten alle tijden ook voor kiezen om het opgespaarde hout af te voeren.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...