Gemeenteraad stelt beschikbaar stellen krediet verbouwing gemeentehuis uit

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft unaniem ingestemd met het voorstel van Gemeentebelangen, CDA, D66 en GroenLinks om krediet voor de verbouwing van het gemeentehuis nu nog niet beschikbaar te stellen. Hoewel het belang van de verbouwing wel gezien wordt, vindt de raad het niet verantwoord om in deze tijd, waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis nog onduidelijk zijn, al budget hiervoor vrij te maken.

De financiële positie van de gemeente Olst-Wijhe staat onder druk. Enerzijds door tegenvallende inkomsten van de Rijksoverheid. Anderzijds door de gevolgen van de corona-crisis. In het post-coronatijdperk, zo geeft de raad aan, zullen naar verwachting maatschappelijke en culturele organisaties, welzijnsinstellingen, verenigingen en bedrijven financiële ondersteuning nodig hebben om de noodzakelijke activiteiten voor de gemeenschap te kunnen continueren. De gemeente Olst-Wijhe moet, voor zover mogelijk, alles in het werk stellen om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen en de lokale economie te ondersteunen. Hiervoor moeten alle beschikbare financiële middelen ingezet moeten kunnen worden.

Integrale afweging
Daarom besloot de gemeenteraad de afweging voor het eventueel beschikbaar stellen van krediet voor de verbouwing, pas te maken bij de behandeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021-2024 in november 2020. Er is dan waarschijnlijk meer duidelijkheid over de financiële situatie van de gemeente en er kunnen dan integrale afwegingen worden gemaakt.

Ontmoetingsruimte

Het raadsvoorstel ‘Instemmen met huisvestingsplan gemeentehuis’, dat ter besluitvorming op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering stond, betreft een verbouwing op de eerste verdieping. Naast de raadzaal wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte gecreëerd die o.a. bedoeld is voor informele bijeenkomsten en officiële gemeenteraadsvergaderingen. Dit past bij het vergaderconcept van de gemeenteraad waarbij de verbinding tussen inwoners en politiek nadrukkelijk gezocht wordt. Het is de bedoeling dat de kosten van de verbouwing worden gedekt door de opbrengsten van de verhuur van een klein gedeelte van de begane grond.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...