Over 2012 en 2013 ontvangen de gemeenten 467 miljoen euro minder aan algemene uitkering van het rijk dan waar ze op basis van de septemberciculaire 2011 rekening mee hielden.

Gemeenten krijgen 467 miljoen minder

Alleen dit jaar al moeten ze met ruim een kwart miljard euro minder genoegen nemen. Dat staat in de junicirculaire over het gemeentefonds die het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) naar verwachting aanstaande maandag naar buiten brengt. Daarin zijn de effecten van het zogeheten Kunduz-akkoord vertaald.

Jan Gudde, hoofd financieel en informatiebeleid van BZK, lichtte vrijdag al een tipje van de sluier op. De jaren na 2013 groeit het gemeentefonds weer, maar die prognose is meer dan boterzacht. ‘Beter is het rekening te houden met een slechter scenario’, aldus Gudde.

Dat het gemeentefonds vanaf 2014 weer groeit, houdt vrijwel uitsluitend verband met het aflopen van de afspraak dat rijksambtenaren in 2012 en 2013 op de nullijn zijn gezet. Omdat de looptijd van die cao niet langer doorloopt, mag in de boekhouding niet worden vooruitgelopen op een verdere bevriezing.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...