Gemeente aan de slag met parkeerproblematiek stations Heino en Raalte

Het aantal treinreizigers is het laatste jaar fors toegenomen. Een mooie ontwikkeling! Het nadelige effect is echter dat er een tekort aan autoparkeerplaatsen is ontstaan op de stations in Heino en Raalte. Dit blijkt ook uit diverse reacties van aanwonenden en reizigers. De gemeente Raalte heeft dit opgepakt en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd. De ruimtelijke mogelijkheden voor parkeeruitbreiding blijken beperkt, snelle eenvoudige maatregelen zijn lastig te realiseren, er zijn veel betrokkenen en verschillende grondeigenaren.
De vervolgstappen
De gemeente moedigt het reizen met de trein aan en daar horen ook voorzieningen bij. Daarom neemt zij het initiatief om een proces op te starten dat moet leiden tot inzicht in:
• het benodigde aantal parkeerplaatsen bij beide stations.
• mogelijke locaties voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, inclusief de kosten en mogelijke realiseerbaarheid hiervan.

Omdat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voert de gemeente overleg met de NS, Keolis, provincie Overijssel en Prorail. Het is de bedoeling dat dit proces in het voorjaar van 2019 is doorlopen. De omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de keuzes voor de mogelijke locaties. .
Aan het eind van het proces is duidelijk welke oplossingen realiseerbaar zijn en wat de bijbehorende kosten zijn. Ook moet dan duidelijk zijn of er voor de kosten gemeenschappelijke financiering mogelijk is. Op basis daarvan weegt het college in de besluitvorming af welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om extra parkeerruimte te realiseren.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...