Raad van State vernietigt bestemmingsplan Welsum

De Raad van State heeft woensdag 4 februari 2015 besloten het bestemmingsplan “Welsum, Noordwestelijke Ontwikkeling” te vernietigen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning voor de bouw van dertien woningen in Welsum bij het Middelstuk niet verleend kan worden.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan “Welsum Noordwestelijke Ontwikkeling” in strijd is met meerdere onderdelen van de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. Onder meer heeft de Raad van State aangegeven dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd hoe het verlies van de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied door het plan wordt gecompenseerd. Nu met het plan sprake is van nieuwe grootschalige ontwikkeling, had meer inzichtelijk gemaakt moeten worden welke maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van overstromingsrisico’s. Ook heeft de gemeente onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan het plan voor 21 woningen. Daarnaast is de Raad van State van mening dat de gemeente onvoldoende duidelijk in het bestemmingsplan heeft vastgelegd hoe de parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijke effecten van het plan op het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’, dat op korte afstand ligt. De Raad van State is van mening dat het rapport dat de gemeente hiervoor heeft opgesteld, onvoldoende is onderbouwd met berekeningen en dat het bestemmingsplan daarom in strijd is met de Natuurbeschermingswet 1998. De hele uitspraak van de Raad van State is te lezen op http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82446&summary_only=&q.

Inloopbijeenkomst donderdag 5 februari 2015
Vanavond komen de mensen bij elkaar die een huis in dit plan wilden kopen. Donderdagavond 5 februari 2015 krijgen inwoners van Welsum en andere belangstellenden de mogelijkheid om hun vragen over de gevolgen van de uitspraak te stellen tijdens een inloopbijeenkomst. Iedereen kan binnenlopen tussen 20.00 en 21.00 uur in Dorpshuis De Bongerd. Medewerkers van de gemeente, de makelaar, de aannemer en een vertegenwoordiging van de initiatiefnemer is aanwezig om de vragen te beantwoorden en de uitspraak van de Raad van State nader toe te lichten.

Wethouder Herman Engberink: ‘Wij vinden het bijzonder jammer voor de aspirant-kopers en de inwoners van Welsum. Maar zeker ook voor de initiatiefnemer Wim Bijsterbosch, die zich hard heeft gemaakt voor dit plan’. De gemeente Olst-Wijhe gaat zich beraden op de gevolgen van de uitspraak.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...