Geluidsmeting Olst-Wijhe belevingsvlucht laat hogere waarden zien

Op woensdag 30 mei van 17.20 tot 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport konden op deze manier het geluid van een Boeing 737-800 in hun eigen omgeving ervaren. Gelet op de gevolgen voor voornamelijk de inwoners van Welsum en Marle vindt de gemeente Olst-Wijhe het belangrijk om zelf actie te ondernemen. Daarom is er ook een meting uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De meting is uitgevoerd in de dorpskern van Welsum. Het resultaat van de meting is vergeleken met de waarden genoemd in de Milieueffectrapportage (MER). De waarden uit de meting van de gemeente waren hoger dan de waarden uit de MER. Het beeld uit de eigen meting van de gemeente Olst-Wijhe sluit goed aan bij het beeld van, de door het rijk ingestelde, Regiegroep Belevingsvlucht.

Meting in Welsum
In de MER-studie die is gedaan naar Lelystad Airport worden de te verwachten LAmax- waarden genoemd gerelateerd aan verschillende vlieghoogten. De LAmax-waarde is het geluid van één passerend vliegtuig. In de MER wordt bij een vlieghoogte van 1800 meter (6.000 voet) voor een representatieve vlucht een LAmax-waarde van 55 dB(A) genoemd. Representatief houdt in dat het vliegtuig vliegt zoals dat ook zou gaan na de opening van het vliegveld. Tijdens de meting in Welsum werden LAmax-waarden gemeten van 57,5 en 57,2 op een hoogte van 2005 meter. De gemeten waarden zijn daarmee fors hoger dan in de MER. Dit verontrust de gemeente.

Zienswijze naar ministerie
De rapportage van de meting is gestuurd naar de kerngroep van gemeenten waar de gemeente Olst-Wijhe deel van uit maakt. De kerngroep verzamelt alle relevante informatie. Het resultaat van de meting wordt meegenomen in de zienswijze naar het ministerie. De gemeente Olst-Wijhe volgt de ontwikkelingen rond Lelystad Airport op de voet.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...