Verbod op onttrekken van water uit sloten in het gebied Kolkwetering in Heino

Vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van zaterdag 28 juli vanaf 12.00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in het gebied Kolkwetering bij Heino.

Dit betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen, beken en kanalen meer mag worden gebruikt voor het beregenen van gras en mais.

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.

Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, de media en www.officielebekendmakingen.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...