Het college van de gemeente Deventer heeft besloten de geheimhouding van de financiële gegevens voor de bouw van het stadhuiskwartier niet op te heffen.


Geheimhouding financiële gegevens Stadhuiskwartier blijft

Dat is volgens het stadsbestuur (college) van belang om het resultaat van de openbare aanbesteding niet negatief te beïnvloeden. Het door de heer Elferink (Gemeentebelang) ingediende bezwaarschrift is door het college daarmee ongegrond verklaard. Deze uitspraak van het college gaat nu terug naar de rechter die gaat bepalen of het een legitiem argument is om de geheimhouding niet op te heffen. Daarbij zullen de rechters mogelijk zelf wel inzage in de stukken moeten hebben. Daarna kan het zo zijn dat de rechters het belang, dus de argumentatie door het college voor de geheimhouding niet onderschrijven. En daarmee kunnen de stukken dan alsnog openbaar worden gemaakt.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...