Woningbouwvereniging Rentree houdt even een slag om de arm als het gaat om de vernieuwing van de (kracht)of(pracht)wijk Rivierenwijk.

Gedeelte Rivierenwijk

Ze zijn eventjes achter de calculator gestapt om de plannen nog een keertje goed door te rekenen. Om dan meteen even de daad bij het woord te voegen wordt een gedeelte van de woningen even niet meer gesloopt. De bewoners van deze woningen zijn al op de hoogte gesteld, en Rentree wacht tot februari of maart voordat eventueel de sloophamer weer opgepakt wordt.

Een reden voor ADB de fractie van Magriet de Jager en Bram Emens om het college daarover om opheldering te vragen. De partij vreest vertraging en denkt dat er mogelijk zelfs geen geld is om de ambitieuze plannen daadwerkelijk uit te voeren. Wist het college al van deze plannen van Rentree of is dat ook een “verassing” voor ze. Hoe moet het nu verder met de herstructurering in Deventer. De stadsbestuurders mogen zich over de vragen gaan buigen.

 

Hieronder de complete vragenlijst van ADB.

1. Is uw college op de hoogte van de gewijzigde plannen van woningcorporatie Rentree, zo ja wat is daarover uw mening? Zo neen gaat u met de woningcorporatie om de tafel.

2. Wat zijn de gevolgen van de besluitvorming van Rentree volgens u op de korte, dan wel langere termijn in het kader van de gewenste huizenproductie in Deventer?

3.  Heeft de bouw van alleen huurhuizen gevolgen, voor de volkshuisvesting en hoe staat het ervoor in de andere herstructureringsgebieden zoals  Tuindorp, Keizerslanden, de plannen voor het Rode Dorp en Sluiswijk?

4. Is het college op de hoogte van de gevolgen voor de bewoners die al vertrokken zijn en hoopten binnen afzienbare termijn weer terug te keren naar hun woonbuurt? Nu blijkt dat het gehele herstructureringstraject wellicht drie tot vijf jaar vertraging oploopt, wat gebeurt er in de tussentijd met de woningen die eigenlijk al “slooprijp”waren?

5. Wat zijn de gevolgen van het (nog) niet bouwen van het Wvc in het kader van het accommodatiebeleid en de nieuwbouw van de scholen in de  Rivierenwijk?

6. Er ligt een investeringsplanning voor de “prachtwijk”Rivierenwijk, Deventer heeft vol trots  aangekondigd de eerste prachtwijk van Nederland te zijn, hoe schat het College in dat de subsidiestromen van het Rijk en/of andere investeerders niet met de Noorderzon vertrokken zijn, net zoals ex-minister Vogelaar haar biezen moest pakken? Heeft het College alles wel “in control?” Gaat het College de woningcorporatie wijzen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?

7. Wat zijn de gevolgen voor de “verdieping”van de Amstellaan, vooral wat betreft de subsidieverstrekking van het Rijk?

8. Waarom heeft het College over deze ontwikkelingen geen mededelingen naar de Gemeenteraad gedaan?

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...