Formatieproces Olst-Wijhe van start

Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA en VVD gaan de formatie van een college in met behulp van een externe formateur. De drie partijen hebben hiervoor gekozen om zo een goed proces te kunnen doorlopen. Daarnaast komt er een strategische raadsagenda. Afgelopen week is onder alle fracties geïnventariseerd hoe er naar een strategische raadsagenda wordt gekeken en is geconstateerd dat daarvoor voldoende draagvlak is.

Uitnodiging aan alle fracties
“We nodigen alle partijen uit een bijdrage te leveren aan deze strategische raadsagenda”, aldus Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Olst-Wijhe. “Wij stellen voor om gezamenlijk met alle partijen een strategische raadsagenda op te stellen. Deze zal dan jaarlijks in de raad besproken worden, waarbij volop ruimte is voor het politieke debat. Naar onze mening komt dit de bestuurskracht van onze gemeente ten goede en kunnen zowel de raad als het college hun rol goed invullen.”

Ondersteuning formatie
Bart Jaspers Faijer, in het dagelijks leven wethouder in Ommen, is de formateur. “Ik kijk uit naar een kennismaking met alle fracties en hoop op een goede voortgang van het formatieproces met constructieve gesprekken”, aldus Bart Jaspers Faijer. Zijn opdracht is de strategische raadsagenda de juiste plek te geven in het bestuursakkoord en de formatie van een nieuw college te begeleiden. Daarnaast is voor het opstellen van de strategische raadsagenda Gerlinda Tijhuis aangetrokken. Zij heeft ervaring bij de gemeente Olst-Wijhe met andere trajecten, zoals bijvoorbeeld ‘Bezuinigen voor de toekomst’ vorig jaar en met de doelstelling ‘Focus op Wonen’ als onderdeel daarvan.

Vraagt tijd
De drie partijen die het college vormen hechten veel waarde aan een zorgvuldig formatieproces. Maandagavond 23 mei zal in een extra raadsvergadering een toelichting op het formatieproces worden gegeven en is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Het zal in ieder geval tot in juni duren voordat de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord opgeleverd kunnen worden. Het exacte tijdstip is op dit moment nog niet aan te geven.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...