Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het telecombedrijf. Scheepbouwer kreeg 1,3 miljoen euro in contanten uitbetaald voor het halen van de doelstellingen op de korte termijn. Ook ontving hij een bonus in aandelen ter waarde van bijna 3 miljoen euro. Beide bonussen zijn hoger dan in 2007. Volgens de raad van commissarissen van KPN past de beloning bij de prestaties van KPN in 2008. Het bedrijf weerstond de financiële en economische crisis en boekte meer omzet en winst. Ook andere KPN-bestuurders gingen erop vooruit.