Financieel toekomstbeeld in Olst-Wijhe positief

Via de Kadernota 2018-2021 wordt een financieel beeld voor meerdere jaren gegeven. De gemeente combineert hierin het beleid met de financiële mogelijkheden. Hieruit blijkt dat de gemeente voldoende financiële ruimte heeft om autonome ontwikkelingen op te vangen, om het bestaande beleid uit te voeren en er is nog ruimte voor noodzakelijk en gewenst nieuw beleid. Het meerjarenperspectief laat namelijk zien dat er in 2021 een positief resultaat is van € 142.000.

Het financiële beeld wordt aan de ene kant bepaald door extra uitgaven rondom loonmaatregelen en prijsindexeringen en aan de andere kant door extra inkomsten vanwege een hogere algemene uitkering van de rijksoverheid. Het college stelt voor om de organisatie te versterken op het gebied van fysieke infra, economie en interne bedrijfsvoering. Daarnaast wil het college de wensen rondom nieuw beleid meenemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. Te denken valt aan het investeren in het taalpunt Olst-Wijhe, het koersdocument Duurzaamheid, vervanging van de armaturen van de openbare verlichting, verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren van toeristische bewegwijzering en het versterken van de ambulante jongerenwerker. Vanaf januari 2018 zal de Omgevingsdienst IJsselland vertrekken uit het gemeentehuis.

De financiële ontwikkelingen zorgen voor een positief beeld bij deze Kadernota die weer een basis vormt voor de begroting. Vanwege het huidige positieve beeld stelt het college aan de raad voor om bij de begrotingsbehandeling in november af te wegen om de onroerendzaakbelasting niet te verhogen in 2018.
De behandeling van deze Kadernota vindt plaats tijdens de openbare raadsvergadering op maandag 3 juli vanaf 20.00 uur.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...