PvdA verdeeld over strafbaarstelling illegaliteit

Zes PvdA-Kamerleden hebben grote moeite met de afspraak in het regeerakkoord dat illegaliteit strafbaar wordt. Zij stemmen er alleen mee in als de motie die vandaag op de ledenraad wordt ingediend door het lid Terphuis volledig wordt uitgevoerd. Dat zou betekenen dat strafbaarstelling niet snel kan worden doorgevoerd. De PvdA-fractie vergaderde zondag voor het begin van de ledenraad drie uur lang. De fractie was vanwege het reces niet meer bijeengekomen sinds het PvdA-congres van 27 april.

Het congres riep de fractie op alles te doen ervoor te zorgen dat strafbaar zijn van illegaliteit niet wordt aangenomen door de Tweede Kamer. Na afloop bleek dat Myrthe Hilkens, Mei Li Vos, Khadija Arib, Loes Ypma, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk een voorbehoud willen maken. In de motie-Terphuis, staat onder meer dat vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land, snel een verblijfsvergunning moeten krijgen. De situatie in de vreemdelingendetentie moet sterk worden verbeterd, het aantal mensen dat daar in zit moet sterk worden verminderd en zodra blijkt dat er geen uitzicht is op uitzetting, moeten de vreemdelingen worden vrijgelaten

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Ook bij afkoelende economie blijven veel beroepen kansrijk in Overijssel

Net als in december, steeg het aantal WW-uitkeringen in januari door seizoensinvloeden ...