Evenementen in de gemeente Raalte, wat vind jij belangrijk?

De gemeente Raalte is een echte evenementengemeente. Door het coronavirus kunnen veel evenementen dit jaar helaas niet doorgaan, maar normaal gesproken worden er jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen georganiseerd. Van klein tot groot en voor jong en oud. Hoe zien evenementen er in de toekomst uit? En hoe zorgen we ervoor dat het feestje voor iedereen leuk is en blijft? Daar maken we afspraken over met elkaar. Wat vind jij belangrijk? Praat mee en vul de online vragenlijst in op www.raalte.nl/vragenlijst-evenementenbeleid.

De online vragenlijst is onderdeel van de actualisatie van het huidige evenementenbeleid (2008). Wethouder Jacques van Loevezijn: “Via de vragenlijst willen we ophalen wat er speelt bij organisatoren, inwoners (bezoekers), omwonenden en ondernemers. Geïnteresseerden kunnen de vragenlijst tot 18 september 2020 invullen. In de volgende fase gaan we in een aantal werkateliers met elkaar in gesprek over thema’s die leven rondom evenementen. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van het evenementenbeleid van de gemeente Raalte.”

Kansen en uitdagingen

Evenementen(organisaties) zijn van groot belang voor de gemeente Raalte, zowel sociaal als economisch. Evenementen brengen vermaak, zorgen voor verbinding, leveren direct en indirect inkomsten op en zetten de gemeente regionaal en landelijk gezien op de kaart. Dit maakt de gemeente Raalte niet alleen aantrekkelijk om te bezoeken, maar ook om te wonen en ondernemen.

Evenementen brengen naast kansen ook uitdagingen met zich mee. Zo zijn er gevolgen voor de directe omgeving als het gaat om thema’s als geluid, parkeren en veiligheid. Ook zijn er uitdagingen rondom het duurzaam organiseren van een evenement en het vinden van voldoende vrijwilligers om een evenement draaiende te houden. Al deze thema’s worden meegenomen in het evenementenbeleid. Ook wordt de dienstverlening vanuit de gemeente onder de loep genomen.

Het geactualiseerde evenementenbeleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

NB: De gemeente Raalte is zich ervan bewust dat het door de coronacrisis geen normale tijden zijn. Toch denkt de gemeente ook nu graag samen met jou na over de toekomst.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...