Drie mooie Leaderprojecten in Salland van start

Drie projecten in Salland kunnen van start dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten in Salland. De Leaderprojecten hebben meerwaarde voor ‘people, planet en profit’ in Salland en dragen bij aan een vitaal platteland.

Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 17 Sallandse projecten een Leader bijdrage. Nu zijn er weer drie nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om:

Dorpshuis De Bongerd, Welsum
Welsum wil de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp aan de IJssel vergroten en toekomstbestendig maken. Hiervoor wordt basisschool Dijkzicht en de kinderopvang onder het dak van dorpshuis De Bongerd gebracht, waar de dorpsbewoners al sporten en elkaar ontmoeten. De binnen- en buitenruimte van het dorpshuis worden aangepakt, zodat ze dienst kunnen doen als school-, leer-, werk- en activiteitenplein en ontmoetingsplek voor de inwoners van Welsum. Om de exploitatiekosten te verminderen wordt dorpshuis voorzien van een goede isolatie en duurzame energiebronnen.
Het project ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Olst-Wijhe).

Kari’s Sallandse Crackers, Heino
Kari’s Crackers wil samen Sallandse boeren, scholen, cateraars en consumenten 4 vernieuwende en gezonde biologische crackers ontwikkelen. Door ingrediënten van Sallandse bodem te gebruiken, vermindert het aantal voedselkilometers. Ook wordt zo de relatie tussen boer, producent en consument versterkt. Mensen die lange tijd niet gewerkt hebben, produceren de crackers. Kari’s Crackers streeft naar 10 nieuwe werkervaringsplekken met deze gezonde crackers. Consumenten kunnen het hele proces van graan tot cracker volgen via video’s, social media en displays. De opgedane kennis van deze
samenwerking zal uiteindelijk via een seminar en een boekje gedeeld worden. Aan dit project is een eenmalige Leader bijdrage toegezegd van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte).

Nieuw Veldhuis, Diepenveen
Nieuw Veldhuis wordt een woon-, werk- en zorgerf, waar dementerende ouderen, studenten, huishoudens en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samenleven en het erf delen. Dat stimuleert de participatie en verbondenheid. Als hart van Nieuw Veldhuis willen Humanitas, IJssellandschap, Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld en de bewoners een multifunctioneel gemeenschappelijk bijgebouw en groen erf realiseren, waar de vaste gebruikers, bezoekers (toeristen) en bewoners uit de omgeving elkaar ontmoeten. Dit baanbrekend woon-zorg-leer-werk initiatief ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).

Voorwaarde voor alle Leaderprojecten is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden investeren.

Ook een projectidee starten met Leader?
Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op met een van de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp, (06) 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl; of Giny Hoogeslag (06) 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl.
Zie ook www.dekrachtvansalland.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...