Dimence & Twomorrow: samen werken aan herstel door inzet op betaald werk voor mensen met psychische problemen.

Deventer, 21 januari 2020

Dimence en Twomorrow zijn de samenwerking aangegaan om cliënten effectieve begeleiding te geven richting betaald werk. Twomorrow is gespecialiseerd in de internationaal erkende methode IPS – Individuele Plaatsing en Support. Met deze methode hebben psychisch kwetsbare mensen een bewezen grotere kans op betaald werk. Wanneer cliënten weer deel uitmaken van de samenleving, herstellen zij beter, hebben zij minder behoefte aan zorg en hebben zij een grotere kans op het vinden en behouden van betaald werk.

Teamleider FACT Dimence, Ineke Bouwhuis: ‘We vinden het belangrijk aan te sluiten bij wat voor de client belangrijk is en wat hij/zij wil bereiken. Naast behandeling en begeleiding van cliënten van hun klachten, gaan we uit van mogelijkheden en talenten. Het IPS traject inzetten voor cliënten die graag een betaalde baan willen, sluit naadloos aan bij dit uitgangspunt. Zo richten we ons op herstel vanaf de eerste dag’’.

Twomorrow start in januari met IPS voor Dimence cliënten

IPS is niet onbekend bij Dimence. Sinds 2017 werken de zogenaamde FACT-teams van Dimence met deze methode en begeleiden zij cliënten richting betaald werk. De vraag naar deze begeleiding is echter groot en daar wil Dimence gehoor aan geven. Om meer cliënten te kunnen begeleiden in dit traject, heeft Dimence besloten deze taak uit te besteden aan Twomorrow. Het succes van de inzet van het IPS traject volgt uit de samenwerking tussen de cliënt, de behandelaar van Dimence, de begeleider van Twomorrow, werkgevers uit de regio en instellingen voor werk en inkomen. Samen werken zij aan een beter leven.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Sabien Raams en Eta Mulder van Dimence en Sylvia van Drenth en Evelyn Wannet van Twomorrow.

[end]


Noot voor de redactie – niet voor publicatie

Neem voor meer informatie contact op met Amber Hes, strategisch markt communicatieadviseur van Dimence. Via 06-2008 7291 of via a.hes.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...