Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Drents Overijsselse Delta samen met zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst, omdat het klimaat verandert.

#mijndijk op 31 januari
Tussen 25 januari en 4 februari vertellen waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk #hohohoogwater en @wdodelta.

Best beveiligde delta
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.
In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet te onderschatten.

Grote verschillen
In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s ontstonden.
Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

WDODelta
Op de WDODelta-site staat een speciale Hohohoogwaterpagina. Daarop komen de videodagboeken die gemaakt zijn bij andere waterschappen over 1995. Vanuit WDODelta komt er een videodagboek met de gebroeders Marinus en Gerrit Sluiter uit Zwolle. Zij vertellen over de hoogwatersituatie in 1995 op de IJssel. Gedurende deze week besteedt WDODelta aandacht aan het verleden, het nu, maar ook aan de toekomst. Hoe helpen de werken van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tegen hoogwater? En hoe ging het toen in 1995?
Oud-waterschapper Mense Selles vertelt over het hoogwater bij Kampen in 1995 en wat er toen is gedaan. Dit filmpje komt volgende week online. Ook een gesprek met onze waarnemend dijkgraaf Piet Zoon en de directeur waterveiligheid David van Raalten over de ramp in 1953 en wat we nu doen in Nederland om wateroverlast en rampen proberen te voorkomen, verschijnt op de site.
De Zwolse dichter Hedwig Selles schreef het gedicht Het Hoge Water, waarin ze de rol van het waterschap benoemt en die van de dijkwacht. Interviews en ervaringen van journalist Huib Strengers staan straks ook op deze pagina. Zie www.wdodelta.nl/hohohoogwater

Partners
#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin zij samen met vele partners werken aan waterveiligheid in Nederland.

Millitairen op de nooddijk in Kampen tijdens het hoge water crisis in jan/febr 1995
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 010295

Tien jaar geleden dreigde Kampen onder water te lopen door een extreem hoge waterstand. Op 2 februari bereikte de IJssel haar hoogste stand en kwam op de IJsselkade.
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 1995

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...