Woensdagavond halfacht, de start van weer een zware ronde inspraak voor de bouw van Het Huis van Deventer.


Deventer – Zware Politieke Markt over Huis van Deventer

Dit keer mocht er alleen ingesproken worden over de “second opinion” van de Brink Groep. De cijfers rolden dus weer over het presentatiescherm in het stadhuis. Ook in de hal van het stadhuis kon men meekijken, maar daar was bijna niemand te vinden. Er is weinig belangstelling meer van burgers te bespeuren, getuige de leegte.

Meest opvallende inspreker was opnieuw Adriaan de Mol van Otterloo die de cijfers van de Brink Groep vergeleek met zijn eigen berekeningen. Het blijft duur, een nieuw stadskantoor met bibliotheek voor 100 miljoen euro. Zijn boodschap was, de keuze is aan u meer dan 100 miljoen (Huis van Deventer) of minder dan 50 miljoen (De Leeuwenbrug). Na de inspraak was het de beurt aan de verschillende fracties om er ook iets van te vinden.

Er was op de valreep nog een brief per mail aan alle raadsleden en het college gestuurd waarin staat dat de eigenaar van De Leeuwenbrug nooit is benaderd over een eventuele verkoop en dat er dus onjuiste informatie in het rapport van de Brink Groep staat. De mail bleek afkomstig en ondertekend door Select BV, de eigenaar van De Leeuwenbrug. Maar daar ging geen enkele fractie echt serieus op in.
Concluderend zijn PvdA, CDA en VVD de voorstanders. Groen Links en ADB riepen dat ze “op dit moment” voorstander zijn. En echt tegen de plannen zijn D66, APB, SP en de éénmansfractie Lutje Hulsik.

Wim de Jong van de CU was teleurgesteld, en riep “deze avond is een echt dieptepunt”. Marc Jan Ahne de fractievoorzitter van D66 gaf aan: “door deze gang van zaken wordt de relatie tussen burger en bestuurder steeds slechter” en “een gemeentehuis bouwen zonder draagvlak is een huis in los zand”.De nog altijd verdeelde PvdA fractie zal straks bij de besluitvorming het verschil gaan moeten maken.

 

 

 

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...