Deventer Huisgenoten genoodzaakt om te stoppen met lounge en instroom niet vitale ouderen.

Deventer Huisgenoten is met haar huiskamerformule een succesvol voorbeeld van een gemeenschap waar zowel vitale als minder vitale 50-plussers elkaar ontmoeten, inspireren, uitdagen, en ondersteunen. Door gebrek aan structurele financiële steun voor dit vernieuwende concept stopt de vereniging met haar lounge en kunnen niet vitale ouderen niet meer onbeperkt instromen.
Een netwerk van 20 huiskamers in en rond Deventer waar 50-plussers elkaar ontmoeten, waar vriendschappen en onderlinge hulp ontstaan, waar je lief en leed kunt delen en waar je je talenten kwijt kunt. Een actief, sociaal, hip, inclusief, uniek en kostenbesparend staaltje van gemeenschapskracht. Iets om te koesteren en om trots op te zijn. En trots zijn de Deventer Huisgenoten ook.

Maar ze zijn ook bezorgd want de ambitie om door te groeien als inclusieve vereniging staat onder druk. Vitale 50-plussers weten de weg naar Deventer Huisgenoten wel te vinden. Maar de vereniging is er ook voor 50-plussers waar het (tijdelijk) wat minder goed mee gaat. Mensen met psychische of fysieke ongemakken, mensen die de deur niet meer uitkomen, mensen die hun eigen talenten zijn vergeten etc. Uit de ledenenquête van de huisgenoten blijkt dat juist deze groep de omgangsvormen binnen de vereniging als gelijkwaardig, respectvol en betrokken ervaart. Door lid te worden van Deventer Huisgenoten is hun netwerk gegroeid en is de kwaliteit van hun sociale contacten beter geworden.

Mooie veelzeggende resultaten die vragen om doorontwikkeling. Maar dat is op dit moment helaas niet mogelijk. Voor die doorontwikkeling als inclusieve vereniging is de inzet van een professional nodig en dat kost geld. Het bestuur van Deventer Huisgenoten heeft bij diverse partijen aangeklopt maar merkte dat er in deze tijd van Corona geen ruimte is om een vernieuwend initiatief te ondersteunen.

Dat betekent dat de Deventer Huisgenoten genoodzaakt zijn om de samenwerking met signaleerders en verwijzers vanuit de eerste lijn (tijdelijk) te bevriezen en te stoppen met de lounge-ochtenden voor mensen met beginnende geheugenproblemen. De vereniging vindt het niet verantwoord om niet vitale ouderen in te laten stromen als de middelen om hen professioneel op te vangen en in te bedden ontbreken.

Zodra er zicht is op structurele erkenning kunnen er mogelijk weer lounge-ochtenden worden georganiseerd en zijn ook minder vitale leden weer van harte welkom.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...