Donderdagavond was het binnenstadsavond in het Deventer stadhuis. Aan ruim 300 bezoekers werden de mogelijkheden voor de toekomst getoond betreffende de bereikbaarheid van de stad, een nieuw stadskantoor en de haalbaarheid van een bibliotheek en een Film & Theater.


 

Deventer – Hoe nu verder met de Deventer binnenstad?

De avond kwam voort uit het ambitiedocument “Deventer een bericht aan de stad”. Dit is in juni als gewenste richting door de gemeenteraad goedgekeurd. De voormalige Hegiusschool aan de Nieuwe Markt, het SNS gebouw aan de Stromarkt en de huidige bibliotheek aan de Brink waren studieobject voor Jo Coenen & Co Architekten. Daaruit kwam dat in het SNS gebouw mogelijkheden zijn voor een nieuwe bibliotheek.

In het voormalige Hegius gymnasium zou een Film & Theater kunnen komen. Aan de voorkant komt dan een groot terras dat vele mogelijkheden kan bieden. Parkeren kan benedendeks, omdat het terras op hoogte komt van de entree van de oude school.

Verder adviseert Coenen dat de gemeenteambtenaren allemaal in één gebouw komen aan het Grote Kerkhof. Daar is een kleine en een grote variant voor samengesteld.

Op 23 november bepaalt het college een standpunt over de adviezen en doet een voorstel aan de raad over de bibliotheek, Film &Theater en bereikbaarheidsadvies. Op 8 december worden deze onderwerpen en de huisvesting van de ambtenaren in de Politieke Markt besproken. Iedereen heeft daarbij de gelegenheid tot inspraak. Op 22 december worden de binnenstadsprojecten door de Raad besproken, waarna in januari volgend jaar een besluit zal volgen.


Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...