De gemeente Deventer gaat op 8 september richting Den Haag als de Tweede Kamer spreekt over de plannen met het Programma Hoogfrequent Spoor (HPS).


Deventer – Gemeente Deventer gaat naar Den Haag

Tot het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) behoort het plan voor de bouw van een bovengrondse spoorboog bij Colmschate. Dat is een 1200 meter lange en zes meter hoge spoorbrug, die in een bocht over de Siemelinksweg en de Holterweg moet lopen.

Het kabinet keurde eerder dit voorjaar het PHS plan al goed. Maar in het najaar moet de Kamer hierover nog wel een besluit nemen. Voorafgaand aan de behandeling in de Tweede Kamer bespreekt de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat het PHS. Dat gebeurt op 8 september tijdens een ‘rondetafelgesprek’ waarvoor ook de gemeente Deventer is uitgenodigd.

De gevolgen voor de stad zijn enorm als de plannen daadwerkelijk doorgaan. Alle recent aanlegde wegen, viaducten en tunnels in het gebied moeten op de schop. Ook moeten een tiental woningen worden gesloopt. Ten slotte kan De Scheg de overkapping voor ijsbaan wel vergeten omdat er treinen dwars over het terrein gaan rijden.

Er is een notitie naar de gemeenteraad gestuurd waarin staat hoe de gemeente tegen de plannen heeft geageerd. Het college wil dat er een milieueffectrapportage wordt gemaakt. Dan kunnen alternatieve tracés worden gewogen wat betreft de effecten voor de omgeving, het milieu en de kosten. De spoorboog zal volgens hem geen 185 miljoen, maar minimaal 300 miljoen euro gaan kosten.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...