Gemeentebelang twijfelt aan “nieuwe bibliotheek”

Gemeentebelang stelt schriftelijke vragen aan het college over het plan van de gemeente Deventer om zelf een nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt te laten bouwen.

In januari dit jaar is de gemeenteraad in een besloten (informele) sessie bijgepraat over de acute problematiek van de Bibliotheek Deventer. Er is een presentatie gegeven door de bibliotheek waarin de onderwerpen: bezuinigingen en toekomst scenario’s van de bibliotheek. De gemeenteraad wordt gevraagd om haar keuze te maken.  Na afloop van deze sessie is “en passant” meegedeeld dat de NV Bergkwartier zich gaat terugtrekken als trekker/ investeerder/ risicodrager t.a.v. de nieuwbouwplan aan de Stromarkt.

Op 27 februari heeft de gemeentraad van Deventer middels een raadsbesluit een garantie / overbruggingskrediet verstrekt om de begroting 2013 van de bibliotheek sluitend te krijgen,  en daarmee financiële ruimte te geven aan de bibliotheek in afwachting van de definitieve scenario keuze voor de toekomst.

Diezelfde avond is er door de CDA fractie een, door Gemeentebelang gesteunde motie ingediend, inzake het handhaven van de filialen in wijken/dorpen. Deze motie is door het college ontraden, omdat dit al meteen een scenario keuze zou inhouden (geen nieuwbouw).  Het college gaf aan dat er dit voorjaar eerst een brede scenario afweging in de gemeenteraad zou moeten plaatsvinden.

Tot verbazing van Gemeentebelang lazen ze op vrijdag 1 maart 2013 op de voorpagina van de Stentor:
“Gemeente bouwt bieb zelf “

Gemeentebelang heeft de volgende vragen.

Hoe is het mogelijk dat er een uitgebreid artikel in De Stentor staat met betrekking tot 1
scenario, het nieuwbouwscenario voor de bibliotheek ?

In het artikel stelt de wethouder dat de gemeente de investering van NV Bergkwartier gewoon kan overnemen.

Citaat: Voor de schuldenlast van de gemeente is het ook allemaal geen enkel probleem,stelt Hartogh / Einde citaat.

Hoe is dit te rijmen met de uitspraken van de accountant van de gemeente die bij de jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaren wijst op de (toenemende) zorgelijke financiële positie van de gemeente.

Waarom ontraadde de wethouder de motie (van 27 februari 2013), om  in alle vrijheid een  keuze te kunnen maken m.b.t.  de 4 varianten ?

Over Salland TV

x

Check Also

Toch geen samenwerking tussen UiterWaarden en Etty Hillesum Lyceum

De directie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de Initiatiefgroep UiterWaarden ...