Algemeen Plattelands Belang wil duidelijkheid over de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het inhuren van een externe projectmanager voor de ontwikkeling van een nieuw stadskantoor.


Deventer: Externe inhuur, het mag wat kosten!

Hierover heeft de fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. APB stelde eerder al inhuur van derden door de gemeente aan de kaak. Eén vraag is daarbij volgens de fractie nog niet beantwoord, namelijk de hoogte van de beloning van de extern projectmanager die zich met ontwikkeling van het stadskantoor bezighield.

Burgemeester en wethouders hebben volgens de fractie weer projectmanagement ingehuurd voor het maken van nieuwe plannen. APB wil weten waarom en hoeveel geld dat nu echt kost?

De partij heeft inmiddels al een indicatie gehad van een jaarbedrag van een specifiek persoon die op jaarbasis voor 3 of 5 dagen werk per week 300.000 euro zou hebben ontvangen. Bovendien zou deze persoon ook zijn ingehuurd voor de nieuwe plannen met het stadskantoor.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...