Deventer Belang stelt: “Dit college laat de burgers links liggen!”

De fractie van Deventer Belang is ter ore gekomen dat er in Bathmen 157 bezwaarschriften zijn ingediend tegen voorgenomen verkeersbesluiten. Alvorens het oordeel van de beroeps- en bezwarencommissie af te wachten geeft het college de opdracht aan de aannemer om te starten met de aanvang van de wegwerkzaamheden. Ondanks toezeggingen van de wethouder. Een soortgelijke situatie deed zich recent al voor bij de Oosterwechelseweg in Schalkhaar. Prachtige grote en gezonde bomen werden er gekapt en de weg wordt nu onder handen genomen ondanks bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden.

Naar aanleiding hiervan, heeft de fractie van Deventer Belang de volgende vragen:

  1. Is uw College op de hoogte van deze voortgang en situaties?
  2. Heeft het gehele college hierover met elkaar overlegd?
  3. Deelt het college onze mening dat draagvlak van burgers een essentieel onderdeel is bij aanpassingen in haar leef omgeving.
  4. Deelt het college de mening dat door de nu ontstane situatie er onnodig schade aan de lokale politiek wordt toegebracht en een ondemocratisch gevoel wordt afgegeven.
  5. Als de bezwaren worden toegekend is hier dan wederom sprake van kapitaalsvernietiging ? Deelt het college onze mening? Kunt u dit nader beargumenteren?

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...