IJssellandschap verwerft Landgoed ‘t Nijendal in Olst via unieke natuurruil

Uniek qua omvang en samenwerkingspartners is de eerste natuurruil van Overijssel zeker te noemen. Bijna 500 ha natuur in de IJsselstreek is van eigenaar veranderd. Hierbij heeft IJssellandschap de kans gekregen om Landgoed ‘t Nijendal (207 ha) in Olst te verwerven van Staatsbosbeheer. De kavelruil, waar al sinds 2018 aan gewerkt is door 9 natuurterreinbeheerders, komt ten goede aan de kwaliteit van de natuur doordat natuurgebieden meer aaneengesloten worden waardoor het beheer door de betrokken organisaties efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd.

‘T Nijendal is een waardevolle toevoeging voor IJssellandschap, passend bij haar ensemble aan landgoederen in de omgeving. Uitbreiding is voor de stichting geen doel op zich, maar biedt in dit geval een kans. ‘T Nijendal wordt omgeven door terreinen die al bij IJssellandschap in het beheer zijn. Het vormt daarmee een historische verbinding tussen landgoed De Haere , De Hei en andere omliggende percelen en bossen. Een landschappelijk geheel dat ook recreatief aantrekkelijk is.

Judith Snepvangers, algemeen directeur IJssellandschap: “ ’t Nijendal past naadloos bij de visie van IJssellandschap, omdat landbouw en natuur hier elkaar nadrukkelijk versterken. Een groot deel van het onderhoud van ‘t Nijendal wordt op een kwalitatief hoogstaande manier uitgevoerd door een biologische boer uit de omgeving. Samen met Natuurderij Keizersrande en het Linderveld heeft IJssellandschap nu 3 gebieden waar landbouw en natuur op een bijzondere manier met elkaar samenwerken en waar natuurbeheerders en boeren kunnen leren én delen.
Gerben Visser, landschapsbeheerder vult aan: “De natuurwaarden van ‘t Nijendal zijn hoog doordat er meerdere natuurlijke gebiedjes aanwezig zijn zoals oude bossen, akkers met bijzondere akkerflora, lanen, kleine bosjes met doornachtige struikgewassen. Dit uit zich ook in hele unieke soorten flora en fauna zoals de grauwe klauwier en zeldzame vlindersoorten”. Visser vervolgt: “We gaan ons het gebied eerst eigen maken volgens het beheerplan van SBB om vervolgens de ecologische en cultuurhistorische kwaliteit samen met de betrokken partijen en op basis van onze eigen Visie Land Goed verder te beheren, beschermen en te ontwikkelen”. IJssellandschap is er trots op om deze nieuwe parel, die Staatsbosbeheer sinds de jaren ’70 prachtig heeft ontwikkeld en beheerd, te kunnen toevoegen aan haar beheergebied.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...