De gemeenteraad moet zich gaan buigen over een voorstel van het college om 4,5 miljoen uit de parkeergeldpot van Deventer uit te gaan trekken voor renovatie van de Noordenbergpoortgarage.

College wil 4,5 miljoen voor renovatie parkeergarage

Daarmee wordt dan ook uitbreiden van parkeren in het Sluiskwartier gregeld. De mate waarin dit nodig is valt samen de parkeerdruk die toe- of afneemt de komende jaren. Dit zijn zaken die in het nieuwe financiële Meerjaren Perspectief Parkeren Deventer 2013 staan. Dit onderwerp gaat de gemeenteraad binnenkort behandelen.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...