College Deventer klungelt door met afvalinzameling

Aan de soap rond de afvalinzameling in Deventer lijkt geen einde te komen, aldus de fractie van Deventer Sociaal. Afgelopen week werden alle Deventer huishoudens verrast met een brief waarin vermeld werd dat ze er een afvalcontainer bij krijgen voor de nieuwe manier van papierinzameling.

De fractie van Deventer Sociaal ontving -geheel volgens verwachting- diverse reacties van verbaasde, verbolgen of verwarde inwoners. We gingen er van uit dat het College de zaken op orde zou hebben, maar niets blijkt minder waar. We constateren dat De Gemeente wederom slecht met haar burgers communiceert.

Het besluit over het Afval- en Grondstoffenplan, waarvan de nieuwe oud papier inzameling een onderdeel is, werd al voor de Kerst genomen. Alle tijd dus om één en ander goed uit te leggen aan de inwoners. De informatie over de inzamelpunten voor oud papier was niet op tijd beschikbaar, waardoor mensen niet konden beslissen of ze de blauwe container daadwerkelijk wilden hebben, of dat ze het oud papier naar een container in de buurt wilden brengen. Tot op heden heeft De Gemeente dit onhandige en onvolledige communicatieproces nog steeds niet op orde. Na alle ophef van dien wordt op de website nog steeds gesproken van tijdelijke locaties. Dit helpt de inwoners niet om de juiste beslissing te nemen.

De fractie van Deventer Sociaal wordt door dit geklungel gesterkt in haar besluit om tegen het eerder genoemde afval- en grondstoffenplan te stemmen. Ons standpunt hierin is, dat de afvalinzameling in Deventer op de schop moet, omdat het huidige systeem te duur is en niet werkt.

Wat het oud papier betreft vrezen we dat de nieuwe inzamelingsmethode er toe leidt dat veel oud papier in de grijze container of nog erger, elders belandt, alle goede bedoelingen ten spijt. In onze ogen zijn er voor de huidige inzameling van oud papier voldoende werkbare alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld door kleinere containers of door `omgekeerd inzamelen’, dat al in andere gemeenten succesvol is ingevoerd.

Deventer Sociaal uit haar zorgen over deze gang van zaken en heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. Dat is betreurenswaardig voor zowel de afvalscheidende inwoners als het milieu.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...