Broedvogeltellers gezocht in Salland!

Hoe is het gesteld met de broedvogels op het boerenland? Voor het project LandvanWaarde zijn ze bij Natuur en Milieu Overijssel op zoek naar vrijwilligers die hen willen helpen antwoord te geven op deze vraag.

Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Dat zien ze graag! Zo ook de boeren uit het project LandvanWaarde: zij reserveren een bepaald deel van hun land om de biodiversiteit een flinke boost te geven. Deze boeren zijn heel benieuwd wat het effect is van hun maatregelen. Help jij hen om dit in kaart te brengen?

Wat doen de vrijwilligers?

De vrijwilligers monitoren de broedvogels op een stuk boerenland. Om de aantallen en soorten goed in kaart te brengen gebruiken ze de monitoringsmethode van SOVON. Volgens deze methode worden er in het voorjaar vier telrondes gedaan, waarbij de verschillende vogelsoorten worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om ongeveer veertig soorten vogels van het boerenland, zoals de Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik en Kievit. In totaal zijn ze op zoek naar acht vrijwilligers. De vrijwilligers monitoren in duo’s, waarvan ten minste één ervaren vogelteller.

Periode en locatie

Elk vrijwilligersduo monitort vier keer in de volgende periodes: 1-20 april, 21 april–10 mei, 11 mei-10 juni en 21 juni-15 juli. Het monitoren gebeurt in vier gebieden in de omgeving van Heino, Raalte en Wijhe. Elk vrijwilligers duo verzorgt de monitoring in één van deze vier gebieden. We sluiten het telseizoen af met een bijeenkomst waar ze alle resultaten samenbrengen, en proberen een advies te formuleren om de biodiversiteit in de telgebieden (nog meer) te stimuleren.

Kennis en vaardigheden

Zowel ervaren als onervaren vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen aan het monitoringsproject. Om iedereen met dezelfde basiskennis op pad te kunnen sturen, organiseren we op dinsdag 30 maart een startbijeenkomst waar ze de basis van het monitoren behandelen. Bij het indelen van de duo’s houden we bovendien rekening met kennis en ervaring.

Interesse?

Vind jij de biodiversiteit op het boerenland ook belangrijk? Heb jij kennis over vogels en deel je die graag? Of lijkt het je gewoon lekker om met mooi weer uit te waaien op het boerenland? Dan zoeken ze jou! Voor aanmelden of vragen neem je contact op met Ilse Jansen via jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 06 498 76 798.

LandvanWaarde Binnen het project LandvanWaarde zoeken we een nieuwe vorm waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven.

30 boeren in Salland-Noord hebben via LandvanWaarde een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10% van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...